Belgiƫ kan in 2013 een stevige SWOT-analyse gebruiken.

22 december 2012

Staan wij sterker of zwakker dan andere landen? Wat kunnen we verbeteren om bewoners met een hoge toegevoegde waarde aan te trekken? De bestuurders van dit land doen er goed aan om net als een bedrijf een SWOT-analyse van België te maken. Ik geef een voorzet.

STERKTES

België telt veel consumenten, werknemers en werkgevers op een kleine oppervlakte. Daardoor is economische uitwisseling gemakkelijker dan in uitgestrekte landen zoals Canada. Logistiek is België top: gelegen aan de zee met twee grote havens, met drie stromen en met aangelegde waterwegen zoals het Albertkanaal. We hebben het dichtste spoorwegnet van de wereld, en voor de autosnelwegen zal dat ook wel zo zijn. En nog: glasvezel en andere kabels everywhere.n Het is goed leven in dit land. De gemiddelde koopkracht is er hoog, Er zijn veel mogelijkheden voor vermaak en sport, het onderwijs is behoorlijk en kosteloos, de politie werkt steeds beter. De armoede is beperkt, dankzij onze sociale zekerheid.n Belgen zijn vredelievend. Beter een lang overleg naar een compromis dan bloedvergieten. En als anderen hier komen oorlog voeren, willen wij er liefst zo snel mogelijk mee stoppen.n België is een sterk merk.n Op de 'corruptie-index' scoort ons land niet slecht. Grote internationale bedrijven mijden landen die te corrupt zijn.

ZWAKTES

Onze overheidshandicap bedraagt 400 euro per maand. De kosten van de overheidsadministratie plus de diensten die de overheid aan de bevolking levert, zoals veiligheid (politie, leger), rechtspraak en onderwijs, zijn in verhouding de hoogste ter wereld. Dat komt omdat onze overheid in verhouding tot haar concurrenten veel te veel mensen in dienst heeft. Daardoor zijn ons nettoloon en ons pensioen 400 euro per maand lager dan wanneer dit land behoorlijk bestuurd zou worden.n Bij de federalisering is er een bestuurlijk niveau bijgekomen - de regio's - terwijl de provincies niet werden afgeschaft. Erger nog is dat er dubbel zo veel politieke partijen zijn sinds ze per taalrol werden opgesplitst. Dat weegt op de daadkracht van de federale regering. België is het enige land in de wereld waar de politieke keuze beperkt wordt door de taal die men spreekt. In andere meertalige landen zoals Zwitserland is dat niet zo.

KANSEN

Het fenomeen toerisme verandert. Minder en minder mensen stellen het op prijs om met volgepropte vliegtuigen te gaan bakken op een al even vol strand. We hebben nu steeds een fototoestel op zak - onze telefoon - en onze foto's kunnen bijna niet meer mislukken. Ze kosten ook niets meer. Vakanties met een verhaal zijn in. En België heeft vele verhalen We hebben een enorme geschiedenis en onze gebouwen, straten en stadsgidsen vertellen dat verhaal. Vlak bij dat verhaal zijn er ook cafés en restaurants. Bovendien hebben al onze buren iets met ons. Met de Nederlanders waren we al een paar keer verenigd, de Duitsers hebben altijd al gevonden dat minstens Vlaanderen een stuk Duitsland was, net zoals de Fransen België beschouwen als een stuk van 'le Nord'. Spanjaarden en Oostenrijkers hebben ons ook een paar keer bezet, en Engelsen en Amerikanen hebben ons een paar keer bevrijd. We zijn vrienden van iedereen. Een toeristische droomsituatie is dat!n Door onze geschiedenis zijn we een mengeling van culturen. De jongste decennia zet dat versterkt door. Een grote troef voor multinationals en callcenters, die in ons land werknemers vinden uit alle landen van de wereld. Ideaal voor bedrijven die hun producten of diensten wereldwijd verkopen, maar dat centraal - vanuit ons land - willen aansturen.nBrussel is de hoofdstad van Europa en Europa is een wereldmacht. We kunnen daar zo veel meer mee doen, als we Brussel de omvang en het bestuur geven om zich met andere wereldsteden te meten.

BEDREIGINGEN

Onder invloed van klein links en François Hollande willen sommigen de vermogende mensen uit dit land verjagen, terwijl de aanwezigheid van nogal wat kapitaalkrachtige landgenoten steeds een sterkte van ons land is geweest: zij stellen mensen tewerk en geven veel geld uit.n Het aandeel van de verstaatste economie wordt steeds groter: overheidsadministratie, onderwijs, politie, justitie en gezondheidszorg worden steeds omvangrijker. Men gaat ervan uit dat wanneer iets gratis moet zijn, zoals onderwijs of gezondheidszorg, de overheid die markt moet organiseren. Daardoor zijn er veel wantoestanden, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, en het onderwijs heeft door de vele voorschriften niet genoeg vrijheid om in te spelen op de snel veranderende technologie en de sociologische trends. De overheid zou de vraag kunnen subsidiëren, bijvoorbeeld met onderwijs-cheques die ze aan de ouders toekent, terwijl het aanbod aan de markt wordt overgelaten. Ook cultuur en sport zijn markten die nu verziekt zijn door een fragmentair, ondoorzichtig en regelneverig overheidsbeleid, waardoor ondernemers er zich zelden aan wagen.n Ons gerecht is minder slecht dan in vele andere landen, maar het verzandt in de aanwas van wetgeving en rechtspraak. Daardoor wordt een uitspraak minder voorspelbaar, want een rechter kan steeds meer bronnen of procedures uitkiezen om zijn vonnis te verantwoorden. Door de overvloed aan wetten is er dus in de praktijk minder recht. Een rechtszaak kost meer tijd en geld en is minder voorspelbaar. Een heruitvinding van het management van betwistingen is aan de orde.n Nieuwbakken regeringsleden en parlementairen denken dat hun taak bestaat in het bijmaken van regels. Daardoor is er een aanhoudende stroom van nieuwe wetten en reglementen, vaak ondoordacht en meestal zonder handhavingsbeleid. Die regelneverij - vooral van de Vlaamse overheid - heeft alle grenzen van behoorlijk bestuur ver overschreden. En toch wordt het elk jaar erger.

WAT IS EEN SWOT?

Bedrijven en zeker start-ups maken regelmatig een analyse van hun sterktes en zwaktes, en van opportuniteiten en bedreigingen.Door de globalisering van de economie en van de cultuur, worden landen meer en meer economische concurrenten van elkaar.Grote bedrijven spelen al lang landen tegen elkaar uit als ze een vestiging overwegen. Inidividuele personen, zoals ingenieurs, medici,... kiezen meer dan voorheen in welk land ze hun activiteiten ontplooien.

Bron: De Tijd, 22/12/2012

← Terug naar het overzicht

Meer nieuws

  1. 7 september 2017 In dialoog met politici over het basisinkomen: zaterdag 23 september 2017
  2. 23 juni 2017 Betaalbaarheid basisinkomen
  3. 29 maart 2017 Basisinkomen voor iedereen: durven we het aan?
  4. 4 januari 2017 Wat als... iedereen zomaar 560 euro per maand krijgt
  5. 27 december 2016 Zes op tien Vlamingen wil basisinkomen voor iedereen