Vivant - Archiefhttp://www.vivant.org/nl/nieuwsnlIn dialoog met politici over het basisinkomen: zaterdag 23 september 2017http://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/in-dialoog-met-politici-over-het-basisinkomen-zaterdag-23-september-2017http://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/in-dialoog-met-politici-over-het-basisinkomen-zaterdag-23-september-2017 <div><p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Universeel Basisinkomen &ndash;&nbsp; Verdedigen we wel hetzelfde?</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">De discussie over het Universeel Basisinkomen groeit met de dag, zowel bij ons als elders.<br /> Maar dit project kan in Belgi&euml; alleen worden gerealiseerd als deze wordt ondersteund door politici van beide gemeenschappen.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Daarom organiseert het Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen in de voormiddag van 23 September in Brussel een bijeenkomst tijdens dewelke Nederlands- en Franstaligen, met een enige sympathie voor het basisinkomen, met elkaar in dialoog kunnen gaan.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Elke gast krijgt de gelegenheid om in dialoog te gaan met een vertegenwoordiger van dezelfde politieke familie uit de andere taalgemeenschap:</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">voor de Liberale familie: Nele Lijnen et Georges-Louis Bouchez<br /> voor de Christen-Democratische familie : Sammy Mahdi et Joaquim Hernandez-Dispaux<br /> voor de Socialistische familie: Yasmine Kerbache &ndash; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.<br /> voor de familie van de Groenen : Kristof Calvo et Philippe Lamberts.<br /> De gesprekken hebben plaats op </span><strong><span>23 september 2017 van 9:30 tot 13:30 aan de Universiteit St. Louis , Kruidtuinlaan 43, 1000 Brussel.</span></strong></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Calibri;">De</span><strong><span> Inschrijving </span></strong><span style="font-family: Calibri;">is gratis maar verplicht <a href="http://go.mailr.be/t/r-l-jliuijdd-ourdthkth-x/"><span style="color: #11ace5;">via de website van Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen.&nbsp;</span></a></span></span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Ter info: dit initiatief staat ook in het teken van de 10e Internationale Week van het Basisinkomen dat wereldwijd zal plaats vinden van 18 September tot en met 24 September 2017</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Met dank bij voorbaat voor uw aandacht.</span></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Philippe DEFEYT<br /> Christina LAMBRECHT<br /> Yannick VANDERBORGHT<br /> Philippe VAN PARIJS</span></p> <p><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;">PS. Voor hen die zich in het onderwerp willen verdiepen en zich willen voorbereiden op het debat na de gesprekken:<br /> <a href="http://go.mailr.be/t/r-l-jliuijdd-ourdthkth-m/"><span style="color: #11ace5;">P. Van Parijs &amp; Y. Vanderborght, Basic Income, A radical proposal for a free society and a sane economy, Harvard University Press, 2017.&rdquo;&nbsp;</span></a></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><strong><span><br /></span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20170907_56007894359b103afe7a75.jpg" /> Thu, 07 Sep 2017 10:27:55 +0200Betaalbaarheid basisinkomenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/betaalbaarheid-basisinkomenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/betaalbaarheid-basisinkomen <div><p>Itinera publiceerde vorige week een rapport waarin wordt beweerd dat het basisinkomen onbetaalbaar is. Hieronder leest u de reactie van onze voorzitter op dit rapport.</p> <h2>1. Het basinkomen in Belgi&euml; is w&eacute;l betaalbaar</h2> <p>Daarbij blijft de overheid net als nu de kosten van geneesmiddelen en andere zorgen op zich nemen, naast het basisinkomen.</p> <p><strong>In een eerste fase</strong> wordt het &lsquo;cash-gedeelte&rsquo; van de uitkeringen van de sociale zekerheid, de ziekteverzekering en het OCMW - vandaag 73 miljard euro - vervangen door een <strong><em>onvoorwaardelijk basisinkomen </em></strong>voor de hele bevolking plus een <strong><em>voorwaardelijk bijkomend inkomen </em></strong>voor&nbsp; gehandicapten, mensen die nu een hoger pensioen hebben enz.<br /> Het <em>onvoorwaardelijk basisinkomen</em> is samengesteld als volgt: tot de leeftijd van 17 jaar ontvangt men 200 euro per maand; van 18 tot 25 jaar ontvangt men 550 euro; van 26 tot 65 jaar ontvangt men 750 euro en vanaf 65 jaar ontvangt men 1.300 euro per maand.&nbsp; Als men vermenigvuldigt met het aantal per leeftijdsgroep&nbsp; komt dat op 94,5 miljard euro per jaar. De kost van het aanvullend <em>&lsquo;voorwaardelijk bijkomend inkomen</em>&rsquo; wordt geschat op 14,5 miljard euro. Het &ldquo;uitkerings&rdquo;- gedeelte van de vernieuwde sociale zekerheid kost in totaal dus 109 miljard euro.<br /> Op het ogenblik dat het basisinkomen wordt ingevoerd verandert het inkomen uit arbeid van de werkenden helemaal niet. Bijvoorbeeld, iemand die nu 1.750 euro netto verdient, zal dan een loonbriefje krijgen waarop staat: basisinkomen 750 euro, inkomen uit werk: 1.000 euro. De werkenden krijgen in eerste instantie hun basisinkomen van de werkgever. Dat is ook zo voor zelfstandigen, die in die zin &lsquo;zichzelf&rsquo; een basisinkomen betalen. Zo verandert er niets voor de werkenden, niets voor de werkgever en niets voor de overheid. De werkgevers betalen op die manier 41 miljard euro (4.560.000 werkenden x 12 maand x 750 euro = 41 miljard euro) aan basisinkomens van de totale kost van 109 miljard euro die eerder werd berekend.<br /> <strong>Zo blijft er nog 68 miljard euro (109 &ndash; 41) te financieren, maar dat is minder dan de 73 miljard euro die de overheid nu reeds uitgeeft aan uitkeringen.</strong> Er is dus <em>geen financieel probleem </em>om een basisinkomen in te voeren. Er is zelfs ruimte om het basisinkomen voor kleine zelfstandigen te laten betalen door de overheid (in plaats van door henzelf). Dat kan men zien als een individuele subsidie voor ondernemerschap.</p> <p><strong>In een tweede fase </strong>brengt de overheid-werkgever het uitbetalen van het basisinkomen aan haar werknemers onder in het budget &lsquo;basinkomen&rsquo;: de budgetten voor de tewerkstelling van overheidspersoneel verminderen daardoor met hetzelfde bedrag. Het is dus een &lsquo;cosmetische ingreep&rsquo;: een verandering van budgetpost. Daar zit ook het onderwijs met zijn 400.000 werknemers in.<br /> Deze methodiek kan men uitbreiden naar de zorg, waar er 500.000 actieven zijn en de subsidies ongeveer 4.000 euro per maand per werkende bedragen. Net zo voor de cultuursector, waar 60.000 mensen werken die gemiddeld voor 2.000 euro per maand per persoon gesubsidieerd worden.<br /> In beide gevallen ligt de subsidie per werknemer hoger dan het basisinkomen van 750 euro, zodat men hier ook een deel van de subsidies kan verschuiven naar het budget &lsquo;basisinkomen&rsquo;.<br /> De dynamiek die daardoor ontstaat is dat de overheid individuele mensen subsidieert (met een basisinkomen), en in mindere mate dan nu organisaties subsidieert.<br /><br /></p> <h2>2. Wat is er gebeurd in het hoofd van de onderzoekers van Itinera?</h2> <p>Zij hebben van bovenstaande berekening geen gebruikt gemaakt, alhoewel deze in het boek van Nele Lijnen staat, dat zij als referentie citeren. Boek niet echt gelezen? Het wordt pas onrustwekkend als men vaststelt dat andere betaalbare voorstellen die ze wel in hun tekst opnemen, <strong><span>ook worden geweerd</span></strong>, vermoedelijk omdat ze betaalbaar zijn en daarom niet in hun kraam passen. Om in een wijd verspreid persbericht Belgi&euml; mede te delen dat het basisinkomen onbetaalbaar is, gebruiken ze <strong><span>twee eigen voorstellen (!)</span></strong> en dat van de piratenpartij (!!). Een veelzeggende cartoon (hieronder) in de aanhef van het persbericht maakt duidelijk dat de verdedigers van het basisinkomen zo niet oplichters minstens idioten zijn. Niet iedereen weet dat de tech ondernemers van Silicon Valley&nbsp; er voor zijn, net zoals de belangrijkste economisten in ons land: Geert Noels, Peter De Keyzer, Pascal Paepen, V&eacute;ronique Goossens (Kanaal Z), Koen Schoors (UGent) om er enkele te noemen. Prominenten zoals Bart Lodewijckx (unizo), Karel Van Eetvelt, Fran&ccedil;oise Chombar (Melexis), Grete Remen (NVA) , Jan Vercamst (ACLVB) en No&euml;l Slangen steunen het ook.&nbsp; Voorstanders van het Basisinkomen zien daarin de oplossing om onze welvaart te behouden nu robots en machines steeds meer het werk van mensen overnemen, geheel in de zin van de doelstelling van Itinera destijds: nadenken hoe we de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen kunnen veilig stellen in de veranderende wereld.</p> <p>De onderzoekers van Itinera denken dat er steeds nieuwe jobs de oude vervangen. &ldquo;<em><span>Wanneer routinetaken gemakkelijker gebeuren, kan het takenpakket simpelweg veranderen. Geen jobdestructie, maar jobmutatie. Zo verdween bij de introductie van de bankautomaat in de jaren &rsquo;70 de bankbediende niet&rdquo;</span></em>, schrijven ze. &ldquo;<em><span>Eerder in de geschiedenis had Karl Marx het einde voorspeld van de wevers aan de hand van het mechanisch weefgetouw. Het tegengestelde gebeurde</span></em>&rdquo; Dat is dus het wetenschappelijke niveau van deze Itinera-analyse. Als voorbeeld van nieuwe jobs citeren zij &ldquo;<em><span>de app-designer, de dronepiloot, de social media-expert &amp; de SEO-writer</span></em> (dat zijn mensen die zorgen dat je web-site hoger komt in de Google search, ik heb het ook even moeten opzoeken). Daar komen allicht enkele honderden jobs uit, maar nooit evenveel als de duizenden die verdwijnen in de retail, bijvoorbeeld.</p> <p>Nog een mooie: &ldquo;<em>Een basisinkomen dat voor bepaalde jobs de loonkost dermate zou verhogen dat een robot economisch rendabel wordt</em>&rdquo; terwijl ze elders schrijven dat het basisinkomen een groot cadeau is voor de bedrijven: &ldquo;<em>een verdoken algemene loonsubsidie als ge&iuml;nstitutionaliseerde cadeaupolitiek voor bedrijven</em>&rdquo;. Ze hebben niet door dat ze zichzelf tegenspreken.<br /> En: &ldquo;<em>De vrijheid van het basisinkomen wordt betaald met de onvrij-heid van iedereen die bijdraagt aan de financiering ervan. &ldquo;Productieve burgers worden dan &lsquo;ge&euml;xploiteerd&rsquo; door vrijwillig onproductieve burgers</em>&rdquo;. De auteurs ontgaat dat de sociale zekerheid vandaag evenzeer door de &ldquo;sterkere schouders&rdquo; wordt betaald. Zij stellen met deze uitlating de wenselijkheid van de sociale zekerheid &uuml;berhaupt in vraag, zonder het evenwel zelf te beseffen.<br /> Verdere weinig of niet onderbouwde citaten: &ldquo;<em>Geen van de voorgaande voorstellen zou echter de nodige financi&euml;le middelen kunnen vinden, zonder aanzienlijke negatieve effecten op de economie en maatschappij&rdquo;; &ldquo;Elk basisinkomen-voorstel, zelfs de sobere versies met lagere bedragen, kent een aanzienlijke financieringsbehoefte&rdquo;;&ldquo;Het basisinkomen, en het inherente gebrek aan sociaal beleid op maat, introduceert een emmer met ronduit gigantische gaten&rdquo;; &ldquo;dat met een basisinkomen het arbeidsaanbod in deze sector vermindert zal eerder leiden tot ronduit desastreuse gevolgen</em>&rdquo;.<br /><br /></p> <h2>3. Bij de communicatie naar de pers laten de auteurs evenzeer hun hart spreken:</h2> <p>De titel is &ldquo;Nieuw onderzoek: universeel basisinkomen is gevaarlijke utopie&rdquo;, de communicatie via Belga &ldquo;Universeel basisinkomen is onhaalbaar, onbetaalbaar en onwenselijk&rdquo;&nbsp; De illustratie:</p> <p><img src="/image/admin_media/20170623_161168416594cc9e0c7720.jpg" alt="" /></p> <p>Enkele stukken tekst in de communicatie:</p> <p><em><span>&ldquo;een asociale manier om sociaal beleid te voeren&rdquo;,</span></em><em><br /> <em><span>&ldquo;Zelfs voor het laagste universeel basisinkomen betekent dat een meerkost van anderhalf keer de vergrijzingkost&rdquo;, aldus Ghiotto.</span></em><br /> <em><span>&ldquo;Een heldere kijk op aangevoerde motiveringen van, en de beweerde evidentie voor, het universeel basisinkomen volstaat om het te diskwalificeren&rdquo;.</span></em><br /> <em><span>&ldquo;Een basisinkomen verkondigt hoop, maar teert op angst&rdquo;; &ldquo;cherry picking van cijfers en anekdotes&rdquo;</span></em><br /> <em><span>&ldquo;verklaart ook waarom zoveel tech-goeroes het basisinkomen verkondigen. Hun lange termijn Silicon Valley businessmodel draait dan op private baten (hun eigen omzet) en publieke kosten (het basisinkomen).&rdquo;; &ldquo;Een verdoken algemene loonsubsidie als ge&iuml;nstitutionaliseerde cadeaupolitiek voor bedrijven&rdquo; ; &ldquo;gebakken lucht&rdquo; ;&rdquo;De administratieve besparing is een (zelf)bedrog, de politiek economische realiteit zal het ideaal doen verglijden naar bureaucratie en complexiteit&rdquo;; &ldquo;Georganiseerde (inkomens)ongelijkheid&rdquo; ; &ldquo;Een genderblinde werking van de vrije markt, maar het hoeft niet gezegd worden welke partner &ndash; nog meer dan vandaag &ndash; zal instaan voor deze zorg&rdquo;; &ldquo; Een echt universeel basisinkomen is budgettair onbetaalbaar en sociaal onaanvaardbaar. Wat blijft er dan nog over? Wishful Thinking. Een Brave New World scenario&rdquo;; &ldquo;De hele samenleving moet overstag voor een beperkte vooruitgang voor enkelen, en een voorspelbaar verlies voor velen&rdquo;.<br /><br /></span></em></em></p> <h2>4. Conclusie</h2> <p>De &ldquo;analyse&rdquo; is een pamflet waarin de auteurs hun gevoelens van afkeer ventileren. Ze vinden met tegenzin toch iets positiefs: &ldquo;<em><span>Het is natuurlijk niet moeilijk om uitkeringsfraude te elimineren door iedereen een onvoorwaardelijk recht op uitkering te geven&hellip;&rdquo;</span></em>&nbsp; Het basisinkomen maakt inderdaad een einde aan de sociale fraude (die een groeiende kanker is voor de sociale cohesie in onze maatschappij).<br /> De reden voor de afkeer wordt duidelijk waar ze schrijven&nbsp; &ldquo;<em><span>Een basisinkomen verbreekt het sociaal contract waar de samenleving op is gebouwd</span></em>&rdquo;. De auteurs beseffen niet dat, indien men de geschiedenis van de menselijke beschaving herleid tot 24 uur, het hedendaags concept &ldquo;arbeid&rdquo; (waar heel hun denken is op gebaseerd) slechts sinds 24 minuten bestaat en binnen 5 minuten zal verdwijnen. Ook vele andere mensen en beleidsmakers beseffen dat niet. De mensen die het basisinkomen verdedigen beseffen dat wel en willen de sociale zekerheid redden. Deze is om historische reden gekoppeld is aan arbeid en moet omwille van de robotisering ontkoppeld worden.<br /> De auteurs bestrijden het basisinkomen met suggestieve cartoons, ongefundeerde veronderstellingen, platte beledigingen en leugens. Waarom?</p> <p>Roland Duch&acirc;telet</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20170907_195497667059b104c7e5cea.jpg" /> Fri, 23 Jun 2017 10:18:39 +0200Basisinkomen voor iedereen: durven we het aan?http://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/basisinkomen-voor-iedereen-durven-we-het-aanhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/basisinkomen-voor-iedereen-durven-we-het-aan <div><p>Ondernemer Roland Duch&acirc;telet was in 1997 de pionier met zijn pleidooi voor een basisinkomen. Een beperkt maar vast bedrag voorelke Belg in de actieve beroepsbevolking, een basis om van te leven en om eenieder verder de vrijheid te geven om de rest van datleven vorm te geven.</p> <p>Twintig jaar geleden oogstte het idee weinig succes. Er volgden wel experimenten. In Finland was het een succes. In India nog meer. Daar bleek het basisinkomen een uitermate positief effect te hebben op de samenleving. Omdat overleven geen doel meer hoefde tezijn, konden de mensen zich storten op emancipatie. De algemene gezondheidstoestand werd beter, het ondernemerschap kwam inde lift, er kon meer worden gespaard en het aantal schoolverlaters daalde. Kortom, de invoering van een basisinkomen zorgde vooreen koopkrachtinjectie die aan de basis lag van economische ontwikkeling.</p> <p>Kan dat ook bij ons zo zijn? In haar nieuwe boek Win for life stelt Nele Lijnen (Kamerlid Open Vld) dat een basisinkomen van zo'n1.000 euro per maand een groot deel van de huidige administratie van de sociale zekerheid kan vervangen.</p> <p><strong>Robots worden slimmer dan mensen</strong></p> <p><strong></strong>Volgens studies van de universiteit van Oxford wordt de helft van onze huidige jobs bedreigd door de robotisering. Professor MaartenGoos (KU Leuven) denkt dat 1,4 miljoen van onze banen zullen verdwijnen in de komende twintig jaar. Volgens de specialisten zullenrobots tegen 2029 slimmer zijn dan mensen. In die context begrijpen we de Limburgse techno-ondernemer Stijn Bijnens, als hij zegt:&ldquo;Het is niet de vraag of we een basisinkomen moeten invoeren, maar wel wanneer.&rdquo;</p> <p>De volgende golf van de automatisering zal talloze jobs overbodig maken. Dat zou op zich goed nieuws zijn, ware het niet dat onzearbeidsmarkt en vooral onze sociale zekerheid daar niet op voorbereid zijn. Als robots steeds meer taken van ons overnemen, wat doen we dan met het menselijk kapitaal in onze samenleving?</p> <p>Een eerste mogelijkheid is om robots te belasten. Als ondernemers hun menselijke krachten willen vervangen door technologischeapparatuur, dan moeten ze daarvoor maar betalen. Zelfs Bill Gates, de oprichter van Microsoft, is daarvoor te vinden. Maar in eensamenleving die zo afhankelijk is van technologische vernieuwing, mag je die innovatie niet te veel belasten. Er is dus m&eacute;&eacute;r nodig.</p> <p>Wat kan een basisinkomen bijbrengen? Elke burger krijgt een inkomen van - laten we zeggen - zo'n 1.000 euro per maand, waaroverhij of zij vrijelijk kan beschikken. Vindt hij dat genoeg om van te leven? Het zij zo. In dat geval hoeft hij niet in concurrentie te tredenmet de robots. Wil hij toch meer maken van zijn leven? Dan kan hij zelf initiatieven nemen en zo impulsen geven aan de economie.Aangezien overleven geen doel op zich meer is, kan zijn creativiteit leiden tot fantastische nieuwe idee&euml;n. Vrijheid, blijheid dus.</p> <p><strong>Ben je links of ben je rechts?</strong></p> <p><strong></strong>Het is meteen duidelijk waarom liberale partijen dit idee omarmen. Het invoeren van een basisinkomen is een ideaal plan om deoverheid te ontvetten. De sociale uitgaven kosten ons nu 100 miljard euro per jaar. Geef elke 'actieve' Belg een basisinkomen van1.000 euro per maand en je komt op een kost van 130 miljard euro. Het gat van 30 miljard kan worden overbrugd, afhankelijk van depolitieke ideologie. Ben je links, dan verhoog je de belastingen. Ben je rechts, dan bespaar je in het apparaat van de overheid. Wantdat is hoe dan ook een voordeel van het invoeren van een basisinkomen: er kan flink worden gesnoeid in de logge administratie voorde toekenning van pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslagen, leeflonen en studiefinancieringen, want die vallen allemaalweg. Alleen de uitkeringen voor zieken en gehandicapten (28 miljard per jaar) vallen buiten de norm.</p> <p><strong>Draagvlak wordt steeds groter</strong></p> <p><strong></strong>Uit onderzoek is gebleken dat 60% van de Vlamingen wel te vinden is voor een basisinkomen. Stilaan zijn ook steeds meer politicien ondernemers mee. Karel Van Eetvelt, het boegbeeld van de zelfstandige ondernemers van Unizo, ziet er wel iets in. Net als JanVercamst, de voormalige topman van de liberale vakbond ACLVB. En ook politici zoals CD&amp;V-voorzitter Wouter Beke en Kristof Calvo, fractieleider van Groen in de Kamer.</p> <p>Hun motieven lopen wel sterk uiteen. Voor de ondernemers is het basisinkomen vooral een manier om het afstoten van menselijkekrachten af te wentelen op de overheid. Voor de linkse partijen is het veeleer een instrument om hun kiezers meer financi&euml;le vrijheid tegeven om hun leven zelf in te delen.</p> <p>De invoering van een basisloon voor iedereen kost naar schatting 130 miljard euro. Cruciaal is hoeveel daarvan kan wordenterugverdiend via besparingen en nieuwe impulsen in de economie.</p> <p><em>Bron: Gazet van Antwerpen, 29-03-2017. Auteur: Lex Moolenaar</em></p></div> <br /> <img src="/image/references/20170329_71760781558db7e2559ac2.jpg" /> Wed, 29 Mar 2017 11:26:51 +0200Wat als... iedereen zomaar 560 euro per maand krijgthttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/wat-als-iedereen-zomaar-560-euro-per-maand-krijgthttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/wat-als-iedereen-zomaar-560-euro-per-maand-krijgt <div><p>Tweeduizend werkloze Finnen krijgen sinds Nieuwjaar zomaar elke maand 560 euro. Ze moeten er niets van afdragen, ze moeten niet verplicht zoeken naar werk. Het grootschalige experiment met het basisinkomen wordt opgezet door de centrumrechtse regering en is bedoeld om de werkgelegenheid te stimuleren en het systeem van sociale uitkeringen te vereenvoudigen.</p> <p>Klik <a href="http://www.vivant.org/upload/20170104_Wat%20als...%20iedereen%20zomaar%20560%20euro%20per%20maand%20krijgt%20-%20Gazet-va...20170105160444.pdf">hier</a> om het volledige artikel te lezen.</p></div> <br /> <img src="/image/references/20170105_732501380586e6c1bf24bf.jpg" /> Thu, 05 Jan 2017 15:38:57 +0100Open Vld pleit voor debat over het basisinkomenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/open-vld-pleit-voor-debat-over-het-basisinkomenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/open-vld-pleit-voor-debat-over-het-basisinkomen <div><p>Finland start volgend jaar met een groot project rond het basisinkomen. Open Vld-Kamerlid Nele Lijnen hoopt dat het thema nu snel geagendeerd wordt in de Kamer.</p> <p>De Kamer in Finland start een grootschalig proefproject op rond het basisinkomen. 2.000 werklozen zullen telkens 500 euro krijgen. Voor het proefproject trekt de Finse regering 20 miljoen euro uit. Op termijn zou de volledige invoering van het basisinkomen in Finland tot de mogelijkheden behoren.&nbsp;'Finland trekt hiermee revolutionair de kaart van de toekomst en durft zonder dogma's een gigantisch proefproject aan', meent Nele Lijnen. Vorige week nam de Kamer haar voorstel van resolutie in overweging. Daarin wordt de regering gevraagd 'de financi&euml;le en structurele impact van de invoering van het universeel, onvoorwaardelijk en individueel basisinkomen in Belgi&euml; te laten onderzoeken door het Federaal Planbureau.'&nbsp;</p> <p>Naast het proefproject in Finland heeft in Nederland het Netwerk voor Politieke Innovatie ook een voorstel gelanceerd om een brede maatschappelijke kosten/baten analyse uit te voeren naar het basisinkomen. De hoofdprobleemstelling van het onderzoekprogramma luidt: wat zijn de merites, kosten, en nadelige effecten van invoering van een basisinkomen?&nbsp;<br />Ook het Open Vld-congres van vorig jaar uitte de ambitie om het principe van het basisinkomen verder te onderzoeken. Lijnen hoopt dat het thema snel geagendeerd wordt in de Kamer, eventueel in een specifieke commissie of werkgroep. 'Ons land mag niet achterblijven. Experimenten zijn allemaal beperkt in duur, omvang of doelgroep. En ze kosten veel geld. De resultaten van Finland zullen ook voor ons land veel zinvolle informatie opleveren. Als wij ons parallel kunnen buigen over verregaand onderzoek de komende jaren dan worden de eerste echte stappen naar een universeel onvoorwaardelijk basisinkomen in ons land gezet', besluit het Open Vld-Kamerlid.&nbsp;</p> <p>Bron: <a href="http://www.knack.be/nieuws/belgie/open-vld-pleit-voor-debat-over-het-basisinkomen/article-normal-789835.html?utm_source=Newsletter-14/12/2016&amp;utm_medium=Email&amp;utm_campaign=Newsletter-RNBAVUKN&amp;M_BT=178934499729">Knack.be 14 december 2016</a></p></div> <br /> <img src="/image/references/20170105_1028262168586e6c7bde95f.jpg" /> Thu, 05 Jan 2017 15:27:24 +0100Zes op tien Vlamingen wil basisinkomen voor iedereenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/zes-op-tien-vlamingen-wil-basisinkomen-voor-iedereenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/zes-op-tien-vlamingen-wil-basisinkomen-voor-iedereen <div><p>Zes op de tien Vlamingen vinden dat iedereen recht moet hebben op een gegarandeerd basisinkomen. Met de financi&euml;le ruimte die dan zou vrijkomen, zien ze zichzelf meer inzetten voor vrijwilligerswerk, jobs zoeken die beter aansluiten bij hun talenten, of opnieuw gaan studeren. Dat blijkt uit een studie van Trendhuis bij 1.000 Vlamingen. Jong of oud, man of vrouw, kort- of langgeschoold: bij alle bevolkingsgroepen is een meerderheid voorstander van het idee van een gegarandeerd basisinkomen voor iedereen zoals ondernemer Roland Duch&acirc;telet dat 20 jaar geleden al voorstelde. Het gaat om een vast (maand)inkomen dat de overheid aan iedere burger geeft, zonder inkomenstoets of werkverplichting.Zullen mensen met een gegarandeerd basisinkomen nog wel willen werken? Naast de financi&euml;le haalbaarheid is dat de grote vraag van het debat. De studieresultaten wijzen erop dat amper 6 procent van de ondervraagde Vlamingen hun job helemaal zou opgeven. Een derde overweegt wel om minder te werken, waarbij vrouwen (40 procent) dat idee vaker genegen zijn dan mannen (31 procent). Bijna de helft zou werk zoeken dat beter aansluit bij de eigen talenten en zich meer inzetten voor vrijwilligerswerk. Vier op de tien ondervraagden zouden opnieuw gaan studeren.</p> <p><br /><strong>Projecten</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong>In Finland gaf het parlement vorige week groen licht voor een test met een basisinkomen van 560 euro per maand bij 2.000 werklozen. Dat basisinkomen zou uiteindelijk aan alle burgers toegekend kunnen worden zonder voorwaarden. Ook Nederland gaat mee met de trend: het Netwerk voor Politieke Innovatie lanceerde een voorstel om een brede maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren naar het basisinkomen.Zo'n scenario lijkt in Belgi&euml; nog veraf, maar uit deze cijfers blijkt dat het draagvlak onder de Vlamingen groter is dan gedacht. Vorige week pleitte Open Vld-Kamerlid Nele Lijnen er in deze krant nog voor dat het thema op de agenda zou komen in de Kamer. Die nam haar voorstel van resolutie in overweging.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://kanaalz.knack.be/nieuws/6-op-de-10-vlamingen-pro-basisinkomen/video-normal-794753.html">Bekijk hier de reportage op Kanaal Z</a></p> <p><em><br />Bron: Het Belang Van Limburg, 27 december 2016, p. 8<br />Auteur: Yves Lambrix</em></p></div> <br /> <img src="/image/references/20170105_822088437586e6f8b6d075.JPG" /> Thu, 05 Jan 2017 15:18:35 +0100Nele Lijnen opent debat basisinkomen in parlementhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/nele-lijnen-opent-debat-basisinkomen-in-parlementhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/nele-lijnen-opent-debat-basisinkomen-in-parlement <div><p>Open Vld Kamerlid Nele Lijnen vraagt in een resolutie aan het Planbureau om de kost en impact na te rekenen van het invoeren van een basisinkomen in Belgi&euml;. Ze pleit op Europees niveau voor een wetenschappelijk proefproject. &ldquo;Overal in Europa leeft het debat over de zin en onzin van een universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen. Met deze resolutie wil ik de discussie openen in ons parlement en land.&rdquo;</p> <p>Het klinkt misschien gek: elke burger ontvangt van de overheid maandelijks en onvoorwaardelijk een som geld om in de basisbehoeften te voorzien. &ldquo;Nochtans groeit het aantal voorstanders van zo&rsquo;n basisinkomen dag na dag, zowel ter linker- als rechterzijde&rdquo;, stelt Kamerlid Nele Lijnen vast.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Het basisinkomen biedt mensen meer financi&euml;le zekerheid en daardoor ook minder stress en meer vrijheid. Iedereen kan zonder zorgen doen wat hij of zij wil: werken, ondernemen, zorgen voor familieleden, studeren&hellip; Uit studies van onder meer de OESO blijkt dat mensen allerminst voor de hangmat kiezen. Er zouden ook positieve effecten zijn op het welzijn en de armoedecijfers&rdquo;, aldus het liberale Kamerlid.&nbsp;</p> <p>Het basisinkomen biedt ook een alternatief voor het huidige systeem van sociale zekerheid, een mastodont met een veelheid aan dure administraties en ingewikkelde regeltjes. &ldquo;Zeker nu we ons in een tijdsgewricht bevinden waarin verschillende evoluties het huidige systeem zwaar onder druk zetten: denk aan de vergrijzing, automatisering en flexibilisering van arbeid, globalisering, een groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden&hellip;&rdquo;</p> <p>Open Vld uitte vorig jaar op het congres &lsquo;Mensen sterker maken in veranderende tijden&rsquo; de ambitie om het principe van een basisinkomen verder te onderzoeken. Lijnen voegt nu de daad bij het woord en dient een resolutie in om het debat ook in het federaal parlement te openen.&nbsp;</p> <p>Vooreerst vraagt ze aan het Federaal Planbureau om de financi&euml;le en structurele impact van de invoering van een basisinkomen in Belgi&euml; te onderzoeken. &ldquo;Het meest gehoorde tegenargument is dat dit onbetaalbaar zou zijn. Nochtans schat de OESO dat ons land een basisinkomen van ongeveer 750 euro per maand zou kunnen uitkeren door het schrappen van alle onderdelen van de sociale zekerheid die niet aan de gezondheidszorg zijn gerelateerd&rdquo;, zegt Lijnen. &ldquo;Maar voor de hygi&euml;ne van het debat zijn betrouwbare cijfers onmisbaar. Het Planbureau is het meest geschikt om een simulatie voor Belgi&euml; uit te werken.&rdquo;</p> <p>Het liberale Kamerlid stelt vast dat de discussie over het basisinkomen overal in Europa leeft en verder gevorderd is dan bij ons. De Franse Senaat onderzoekt sinds mei de invoering van een basisinkomen. Zwitserland organiseerde in juni een referendum over de invoering en in Finland en het Nederlandse Utrecht starten binnenkort experimenten. &ldquo;Ons land mag niet achterblijven. Probleem is wel dat die experimenten allemaal te beperkt zijn in duur, omvang of doelgroep.&rdquo;&nbsp;</p> <p>Daarom vraagt Lijnen in haar resolutie om op Europees niveau een wetenschappelijk onderbouwd proefproject uit te werken in een lidstaat. &ldquo;Het experiment zou dus over een gehele generatie moeten lopen en een echt basisinkomen moeten toekennen dat universeel, onvoorwaardelijk en individueel is.&rdquo; Estland zou daar voor in aanmerking komen. &ldquo;Pas na zo&rsquo;n betrouwbaar experiment kunnen we nagaan of de positieve en negatieve voorspellingen effectief stroken met de feiten&rdquo;, besluit Lijnen.</p></div> <br /> <img src="/image/references/20170105_238568428586e6c99a6aa2.jpg" /> Thu, 05 Jan 2017 15:09:28 +0100Zilverkranthttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/zilverkranthttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/zilverkrant <div></div> <br /> <img src="/image/references/20160530_691553988574bfab23bf74.png" /> Mon, 30 May 2016 10:15:13 +0200Utrecht doet proef met basisinkomenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/utrecht-doet-proef-met-basisinkomenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/utrecht-doet-proef-met-basisinkomen <div><p><span class="location">UTRECHT&nbsp;-&nbsp;</span></p> <p>Utrecht gaat na de zomer een proef houden met het basisinkomen. Dat betekent dat inwoners van de domstad een uitkering zonder voorwaarden kunnen aanvragen.</p> <p>Het betreft een echt experiment, zegt D66-wethouder Victor Everhardt van Werk en Inkomen tegen <em><a href="http://destadutrecht.nl/politiek/utrecht-start-experiment-met-basisinkomen/" target="_blank">DeStadUtrecht.nl</a></em>: ,,Wat gebeurt er als iemand maandelijks een bedrag krijgt zonder regels en controle? Gaat iemand passief thuis zitten of gaat iemand zichzelf ontplooien en levert een zinvolle bijdrage aan onze samenleving, met betaald of vrijwilligerswerk?" En net als bij wetenschappelijk experimenten komt er - naast de groep die een basisinkomen krijgt - een controlegroep die op de traditionele manier een uitkering krijgt, en een groep die een tegenprestatie moet leveren voor de uitkering.</p> <h2>'Ontspannen samenleving'</h2> <p>De raadsfractie van GroenLinks is <a href="https://utrecht.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-vraagt-wethouder-experiment-basisinkomen-te-starten" target="_blank">bijzonder blij</a> met het experiment. ,,Een basisinkomen past bij ons idee over een ontspannen samenleving. Mensen moeten kunnen kiezen om korter te werken, om zich in te zetten voor anderen, om te kunnen zorgen voor naasten of tijd vrij te maken voor een studie", aldus fractievoorzitter Heleen de Boer.</p> <p>Ook andere gemeenten, waaronder Wageningen, willen gaan experimenteren met het basisinkomen.</p> <p>Bron: De Telegraaf, 16/06/2015</p> <p>&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20150623_208617773555891b8792d24.jpg" /> Tue, 23 Jun 2015 10:39:12 +0200Yanis Varoufakis gaat basisinkomen invoerenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/yanis-varoufakis-gaat-basisinkomen-invoerenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/yanis-varoufakis-gaat-basisinkomen-invoeren <div><p>Yanis Varoufakis lijkt iets onmogelijks voor elkaar te boksen tijdens de onderhandelingen met de Europese Commissie (EC), IMF en ECB. In het voorstel, dat <a href="http://uk.businessinsider.com/greeces-syriza-reforms-to-secure-bailout-extension-2015-2" target="_blank">goedgekeurd</a> zou zijn door de Eurogroep, staat namelijk in een <a href="http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN0LS0V520150224?irpc=932" target="_blank">passage</a> dat Griekenland Grieken tussen de 50 en 65 een <a href="http://uk.businessinsider.com/the-greek-government-is-calling-for-basic-income-scheme-2015-2?r=US" target="_blank">basisinkomen wil garanderen</a>. Hierdoor probeert de Griekse regering te voorkomen dat de Grieken die dichterbij de pensioenleeftijd komen geld uit de pensioenpot opnemen door vervroegd met pensioen te gaan. Het basisinkomen zou deze groep, die vaak te maken heeft met enorme werkloosheid wat extra lucht geven. Onder leiding van Yanis Varoufakis wil de Griekse regering het programma van basisinkomen ook verder uitbreiden als dit experiment een succes blijkt te zijn.</p> <p>De voordelen van het <a href="https://decorrespondent.nl/10/waarom-we-iedereen-gratis-geld-moeten-geven/384450-0b1c02bd" target="_blank">basisinkomen</a> zijn veelvuldig, vraag maar aan <a href="https://twitter.com/rcbregman/status/524827984755433472" target="_blank">Rutger Bregman</a>. We kunnen bijvoorbeeld de naargeestige bureaucratie wegsnijden die het liefst de uitkeringsontvanger tot het bot wil beledigen. Geen ambtenaren meer naar wiens pijpen je moet dansen. Die mogen met hun gladgestreken jankmuilen thuis op de bank een brief met geld verwachten, zonder haken of ogen. Geen vervelende pennenlikkers die mensen gaan vertellen waar en hoe te werken. Want wat weten ambtenaren nou in godsnaam van <a title="Enschede heeft 900 overbodige ambtenaren" href="http://mwnw.nl/blog/2013/09/12/enschede-34584" target="_blank">werken</a>?</p> <p>Als we de armoedegrens van Nederland nemen van 960 euro als basisinkomen voor iedere inwoner in Nederland komen we uit op 193,5 miljard euro, 30% van ons BBP. Maar aangezien we nu al meer dan de helft van ons BBP uitgeven aan vadertje staat, waarin de&nbsp;vrijstellingen, aftrekposten en heffingskortingen (58,7 miljard in 2010) niet eens zijn meegeteld, valt dat nog best mee. Die extra vrijstellingen, aftrekposten en heffingskortingen kunnen meteen worden afgeschaft en het enorme ambtelijke apparaat dat iedereen met verschillende uitkeringen moet controleren kan ook worden afgeschaft. Wat ook weer veel geld en bureaucratie scheelt. Want uit vele onderzoeken blijkt dat het basisinkomen werkt. De mens is namelijk <a href="https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc" target="_blank">niet een lui wezen</a>, zoals <a href="http://mwnw.nl/blog/2015/02/27/doei-graai-vvder-mark-verheijen-stapt-op-48817#.VPB5kvmG98E" target="_blank">declarerende VVD&rsquo;ers</a>&nbsp;u graag doen geloven.</p> <p>Ga alstublieft niet zaniken dat we dit niet kunnen betalen want vorige maand wist het ECB nog <a href="http://www.bbc.com/news/business-30933515" target="_blank">1100 miljard euro</a> zonder blikken of blozen bij te printen om het gefaalde Europroject te redden, toen kraaide er geen haan naar. Als er een wil is, is er een weg. Maar goed, in het huidige politieke klimaat willen politici liever falende bankiers belonen met miljarden&nbsp;dan een beetje verantwoordelijkheid nemen. U en wij zijn degenen die de rekening mogen oppakken door middel van hogere belastingen, harde bezuinigingen en de vernedering van werklozen die door vele hoepels moeten springen voor een uitkering. Dezelfde mensen die hun baan kwijt zijn geraakt door het gefaal van diezelfde corrupte politieke en zakenwereld elite. Laat die zuurmuil en half omslachtige <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YpZFJowI-9U" target="_blank">handenschudweigeraar</a> Jeroentje Dijsselbloem (studeerde landbouweconomie in Wageningen)&nbsp;Varoufakis (doceerde economie aan Cambridge) maar <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ObpSd9DVD9E" target="_blank">uitleggen</a> hoe de economie werkt. Ondertussen weten wij wel op wie wij ons geld zetten willen we uit dit enorme euro-<a href="http://www.telegraaf.nl/premium/dft/dftavond/23612423/__Column_Martin_Visser__euro_is_ongelofelijke_klerezooi__.html?utm_source=t.co&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=twitter" target="_blank">teringzooitje</a> komen. Varoufakis voor eindbaas!</p> <p>Bron: <a href="http://mwnw.nl/blog/2015/02/27/yanis-varoufakis-gaat-basisinkomen-invoeren-48812#.VXmuRGcw9Mv">mwnw.nl</a></p> <p>&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20150611_7060812755579af4b12494.JPG" /> Thu, 11 Jun 2015 17:54:02 +0200