Vivant - Archiefhttp://www.vivant.org/nl/nieuwsnl'Waarom het basisinkomen de weg van de toekomst is'http://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/waarom-het-basisinkomen-de-weg-van-de-toekomst-ishttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/waarom-het-basisinkomen-de-weg-van-de-toekomst-is <div><p class="lead">'Is het basisinkomen een utopisch idee? Ja natuurlijk, net zoals de invoering van de achturige werkdag en de afschaffing van de slavernij en de kinderarbeid dat ooit waren. Toen werden dezelfde tegenargumenten als nu bovengehaald: "Dat is onbetaalbaar! Onze economie gaat instorten!" Zou het geen doodzonde geweest zijn, als men toen economische dogma's verder had laten primeren boven fundamentele mensenrechten?', schrijft Sarah Van Liefferinge (Piratenpartij).</p> <p>Nieuwe tijden vragen om nieuwe antwoorden. Door globalisering, digitalisering en automatisering verandert de wereld steeds sneller. We zien hoe ook ongelijkheid, polarisering en radicalisering toenemen. Als we krampachtig vasthouden aan oude instellingen, denkbeelden en gewoontes, dan zullen deze onvermijdelijk botsen met de nieuwe mogelijkheden die de digitale omwenteling ons biedt.</p> <p>Het basisinkomen is geen wondermiddel. Maar het concept, indien juist ingevuld (1200 &agrave; 1500 euro in Belgi&euml;), biedt wel antwoorden op een aantal uitdagingen waar we momenteel mee geconfronteerd worden.</p> <h2>Alternatief voor falende arbeidsmarkt</h2> <p>Zo levert het basisinkomen een alternatief voor de falende arbeidsmarkt en de stijgende werkloosheid. Door robotisering en outsourcing naar lageloonlanden is er onvoldoende betaald werk. Deze trend valt niet te stoppen. We moeten het vinden van een betaalde job dan ook loskoppelen van het recht op een inkomen en een waardig leven. De onzekerheid en de stress die de huidige stand van zaken genereert, is ongezond voor mens en maatschappij.</p> <p>Het gebrek aan betaald werk hoeft geen ramp te zijn, als we onze visie op arbeid en zinvol leven maar bijstellen. We kunnen profiteren van het feit dat robots en technologie onze jobs overnemen. We kunnen de arbeid die er is beter verdelen en kortere werkweken invoeren. We kunnen tijd en ruimte nemen voor vrijwilligerswerk, voor ondernemerschap, voor de zorg voor kinderen en ouderen, voor opleidingen en zelfontplooiing, of simpelweg om even stil te staan en na te denken.</p> <h2>Burn-out en depressie</h2> <p>Basisinkomenexperimenten tonen aan dat deze inkomenszekerheid het aantal dokters- en ziekenhuisbezoeken significant doet dalen: mensen hebben minder psychische klachten en fysieke ongevallen. Onthaasten doet ons deugd, zo blijkt. Het valt moeilijk te ontkennen dat onze hedendaagse samenleving kreunt onder het toenemende aantal depressies, burn-out en andere welvaartsziektes. De ratrace en de groeidwang eisen hun tol. Dit systeem van welvaart boven welzijn is onhoudbaar.</p> <p>Er is genoeg welvaart gecre&euml;erd om armoede en dakloosheid uit te roeien. Maar de huidige verdeelmechanismes, met name de markt waar iedereen krijgt wat ie verdient, en de sociale zekerheid die corrigeert en herverdeelt, werken niet naar behoren, zo toont de realiteit ons. De ongelijkheid blijft toenemen. We hebben nood aan een nieuwe verdeelsleutel.</p> <h2>Betuttelende principes</h2> <p>Bovendien is onze welvaartsstaat gestoeld op de betuttelende principes van controle, bestraffing en activering. Dit paternalistische systeem werkt niet emanciperend en is nodeloos complex, ontransparant en bureaucratisch. De sociale zekerheid heeft haar diensten bewezen, maar is niet meer van deze tijd.</p> <p>Het basisinkomen daarentegen is gebaseerd op de principes van gelijkwaardigheid en empowerment. Elke burger ontvangt hetzelfde bedrag, onafhankelijk van burgerlijke status, levensstandaard of positie op de arbeidsmarkt. Zo ontmijnt het basisinkomen de huidige polarisering tussen zij die werken (en de sociale zekerheid overeind houden) en zij die een uitkering ontvangen (en gestigmatiseerd worden als 'profiteurs'), tussen de verschillende generaties en tussen ambtenaren en zelfstandigen.</p> <p>'Maar hoe gaan we dat in godsnaam betalen?!'</p> <p>Ook de financiering van het basisinkomen biedt interessante en toekomstgerichte antwoorden. Er moet een tax shift komen van lasten op arbeid naar taksen op (luxe)consumptie, milieuvervuiling, grondstoffengebruik, robotisering, kapitaal en financi&euml;le transacties. Het is hoog tijd om de re&euml;le kosten van onze massaproductie-, consumptie- en wegwerpcultuur in rekening te brengen, en de transitie te maken naar een duurzame en rechtvaardige economie. Daarnaast biedt de afslanking van de bureaucratie een bron van inkomsten en een welkome shift van uitgaven.</p> <p>'Maar wie gaat de rotjobs dan nog willen uitvoeren?!'</p> <p>Nou, dan zullen we de mensen die deze uitvoeren maar beter moeten betalen. Hoe logisch is het dat zij die werk leveren dat geen enkele meerwaarde biedt aan mens en maatschappij, de zogenaamde bullshit jobs, vaak belachelijk veel meer geld verdienen dan diegenen die onze straten en gebouwen proper houden, of zij die onze kinderen en zieken verzorgen? Wordt het niet eens tijd om een einde te maken aan deze perversiteit?</p> <p>'Maar wat met de migranten die massaal naar hier zullen afzakken?!'</p> <p>Om een massale toestroom te vermijden, zal de uitkering van het basisinkomen in eerste instantie gekoppeld moeten worden aan staatsburgerschap. Maar er is meer dan dat. Niemand verlaat zonder reden zijn of haar geboortegrond. Vaak is het om te ontsnappen aan oorlog of armoede.</p> <p>Zolang wij onze Westerse welvaart verder bouwen op goedkope arbeid en grondstoffen, op uitbuiting en het omzeilen van strenge milieumaatregelen en fiscale verplichtingen, houden we het probleem mede in stand. We zullen als consumenten moeten leren kiezen voor kwalitatieve lokale producten in plaats van een massa goedkope spullen. Ook hier bieden de transitie naar een rechtvaardige en duurzame economie en de invoering van een (mondiaal) basisinkomen langetermijnsoplossingen.</p> <p>'Maar we kunnen onze sociale zekerheid toch niet zomaar afschaffen?!'</p> <p>De invoering van het basisinkomen zal stapsgewijs moeten gebeuren, via lokale en kleinschalige experimenten. Ook het bedrag zal geleidelijk aan moeten groeien, samen met het vertrouwen in het concept. We mogen geen vrede nemen met een basisinkomen van &euro;700. Dit is misschien een leuk extraatje voor velen, maar geen levenswaardig loon. En zolang bijkomende uitkeringen, controles en bureaucratische rompslomp nodig zijn om te vermijden dat men onder de armoedegrens belandt, kunnen we niet spreken van een volwaardig basisinkomen.</p> <p>Is het basisinkomen een utopisch idee? Ja natuurlijk, net zoals de invoering van de achturige werkdag (die we vieren op 1 mei) en de afschaffing van de slavernij en de kinderarbeid dat ooit waren. Toen werden dezelfde tegenargumenten als nu bovengehaald: "Dat is onbetaalbaar! Onze economie gaat instorten!" Zou het geen doodzonde geweest zijn, als men toen economische dogma's verder had laten primeren boven fundamentele mensenrechten?</p> <p>Bron: Knack Online, 1 mei 2015<br />Opinie geschreven door Sarah Van Liefferinge (Piratenpartij)&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20150504_7618057845547c962c547b.jpg" /> Mon, 04 May 2015 21:32:37 +0200"In België krijgen 1,8 mln. mensen een uitkering."http://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/in-belgi-krijgen-1-8-mln-mensen-een-uitkeringhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/in-belgi-krijgen-1-8-mln-mensen-een-uitkering <div><p>Dat vertelt Roland Duch&acirc;telet in Z-Talk Goossens, waarin hij over het basisinkomen debatteert met professor Koen Schoors van de Universiteit Gent.</p> <p>Herbekijk <a href="http://kanaalz.knack.be/embed/video/567169">hier</a> de uitzending op Kanaal-Z.</p></div> <br /> <img src="/image/references/20150504_4389512135547c8118f871.jpg" /> Mon, 04 May 2015 21:27:26 +0200De voordelen van "gratis geld".http://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/de-voordelen-van-gratis-geldhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/de-voordelen-van-gratis-geld <div><p>Gratis geld is een &lsquo;hot&rsquo; onderwerp onder economen. Het past in de logica dat de koopkracht de stabilisator is van onze economie.</p> <p>De koopkracht - en niet meer jobs - als motor van de economie? Eigenlijk weet men sinds de financi&euml;le crisis dat koopkracht gegarandeerd door de overheid tot een grotere stabiliteit leidt dan de creatie en de vernietiging van jobs in een vrije markt. De uitkeringen van de sociale zekerheid werden toen &lsquo;automatische stabilisatoren&rsquo; van de economie genoemd. Dankzij de sociale zekerheid was de crisis in ons land in 2008 veel minder diep dan in de Verenigde Staten.</p> <p>Dankzij onze belastingen keren we dit jaar 75 miljard euro &lsquo;gratis geld&rsquo; uit. Het gaat om kinderbijslag, vervangingsuitkeringen door ziekte, beroepsziekten, arbeidsongevallen, invaliditeit, werkloosheid, brug- en andere pensioenen, familiaal verlof, maatschappelijke hulp en toelagen tot promotie van tewerkstelling. Daarnaast krijgen we &lsquo;in natura&rsquo;: ziekteverzekering en gratis onderwijs. En wat &lsquo;coaching&rsquo;: van jonge ouders bij Kind en Gezin en budgetbegeleiding door OCMW&rsquo;s. Die prestaties in natura kosten samen 50 miljard euro. De totale herverdeling in ons land bedraagt dus 125 miljard euro, waarvan 75 miljard in cash en 50 miljard in natura.</p> <p>Onze sociale zekerheid is essentieel voor onze maatschappij, maar ze is zeventig jaar oud. Intussen opgelapt door honderden nieuwe wetten met een labyrint van buizen, leidingen en organisaties. Die complexiteit geeft aanleiding tot vele misbruiken zoals, die vorige week aan het licht kwamen bij werkloosheidsuitkeringen, maar ook tot enorme administratieve kosten van 11 miljard euro. De sociale zekerheid beantwoordt niet meer aan essenti&euml;le democratische waarden zoals transparantie, gelijkheid, controleerbaarheid, vrij van belangenvermenging en machtsmisbruik, fairness en vrijheid.</p> <p><strong>Glazen huis</strong></p> <p>Een basisinkomen is de versie 2.0 van onze sociale zekerheid. Ons voorstel is om dat als volgt te verdelen: 170 euro/maand tot 17 jaar, 500 van 18 tot 25, 700 van 25 tot 60 , 800 van 61 tot 67 en 1.300 euro per maand daarboven. Dat kost 89 miljard euro (zie tabel), of 14 miljard meer dan de 75 miljard cash die we nu al uitkeren.</p> <p>Krijgt iedereen er plots 500 of 700 euro per maand &lsquo;bij&rsquo;? Nee, vanwaar zou dat geld plots komen? Het gaat erom dat elke burger een onvoorwaardelijk recht krijgt op een uitkering, die grotendeels de huidige uitkeringen vervangt. Wie nu 1.600 euro netto verdient, krijgt dan op zijn loonbriefje: basisinkomen 700 euro, arbeidsloon 900 euro. Voor werkende mensen wordt het basisinkomen een deel van hun huidige loon, waarop ze kunnen terugvallen als ze hun ontslag geven om bijvoorbeeld een eigen zaak te starten. Voor kinderen is er geen groot verschil, en voor de meeste andere uitkeringen ook niet.</p> <p>Het gaat erom dat alle bovengenoemde hokjes van onze sociale zekerheid vervangen worden door &eacute;&eacute;n glazen huis, waarbij uiteraard nog ruimte blijft voor een speciale behandeling van uitzonderingen.</p> <p>Het &lsquo;vervangingsinkomen&rsquo; dat we nu kennen - de reden waarom veel mensen er voordeel aan hebben om niet te gaan werken - wordt een &lsquo;tewerkstellingssubsidie&rsquo; zoals de RVA die nu in sommige gevallen geeft. Een basis van een inkomen, geen vervanging ervan.</p> <p>De enige groep die nu niets heeft en dan w&eacute;l iets bij krijgt, zijn de 1,3 miljoen &lsquo;ouders aan de haard&rsquo;. Dat kost 11 miljard euro en dat bedrag is inbegrepen in de 89 miljard cash budget hierboven.</p> <p><strong>Broekzak-vestzak</strong></p> <p>De vraag is dan: moet de werkgever het basisinkomen betalen, of de overheid? Voor alle werknemers die direct of indirect voor de overheid werken, maakt het geen verschil. De overheid betaalt toch. Wat nu in het budget personeelslasten zit of in subsidies aan vzw&rsquo;s uit cultuur en sport, is een broekzak-vestzakoperatie.</p> <p>Het basisinkomen is een individuele tewerkstellingssubsidie, waardoor de collectieve subsidies of overheidsbudgetten verminderen zodra je het basisinkomen invoert en de subsidies aan de vereniging in verhouding aanpast. Een deel van de subsidie van de vereniging wordt vervangen door de individuele subsidie (het basisinkomen) aan de werknemers van de vereniging.</p> <p>Aangezien er bijna 1,8 miljoen mensen op een of andere manier voor de overheid werken, onder wie ook zelfstandigen, kan je de 15 miljard euro die overeenkomt met het basisinkomen voor die mensen van de 89 miljard euro aftrekken, omdat die nu al in overheidsuitgaven zit en daar dan wegvalt. Netto kom je dus op de 75 miljard euro die we nu uitgeven! Er is dus helemaal geen budgettair probleem om de huidige uitkeringen te vervangen door een basisinkomen.</p> <p>Het is aangewezen dat de overheid het basisinkomen aan iedereen automatisch betaalt, maar dat voor sterke sectoren zoals de industrie, de bedrijven zelf een &lsquo;vervangende&rsquo; tewerkstellingsbelasting betalen gelijk aan het basisinkomen.</p> <p>De vraag is nu of we aan sommige sectoren hetzelfde cadeau willen doen als aan de overheid, met name dat ze een &lsquo;tewerkstellingssubsidie&rsquo; krijgen voor het personeel dat ze tewerkstellen, doordat hun werknemers een basisinkomen krijgen. In dat geval zouden er in de landbouw bij de fruitpluk meer Belgen werken. Voor de bouw, die geteisterd wordt door concurrentie van Oostbloklanden, zouden onze werknemers even goedkoop worden als de ge&iuml;mporteerde arbeiders.</p> <p>En wat voor het bankwezen, de distributie, de schoonmaakbedrijven, enzovoort? Dat wordt een politieke beslissing, net zoals voor de sterkste sector van onze economie, de industrie, waarbij het om 4 miljard euro aan basisinkomens gaat. Maar ook daar zitten we met een loonkostenhandicap, zodat je zou kunnen overwegen de compenserende belasting toch iets lager te nemen dan het bedrag van het basisinkomen.</p> <p>Voor de werkgevers is er &eacute;&eacute;n ernstig probleem: de onderhandelingspositie van werknemers wordt plots v&eacute;&eacute;l sterker, want hun &lsquo;loonkosten&rsquo; worden v&eacute;&eacute;l lager. Ik zie de vakbonden al overgelukkig in hun handen wrijven. Als ondernemer ben ik echter van mening dat het goed is dat werknemers van een ijzersterke sociale zekerheid genieten en dat zij zo veel mogelijk kunnen verdienen. Dan kunnen ze ook meer uitgeven. Dat was ook de reden waarom Henry Ford zijn arbeiders honderd jaar geleden een forse opslag gaf: omdat het goed is voor de koopkracht, en dus goed voor de economie.</p> <p>Bron: De Tijd, 25 april 2015, pagina 60<br />Opiniestuk geschreven door Roland Duch&acirc;telet&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20150504_11858546295547c6040fcd5.jpg" /> Mon, 04 May 2015 21:15:24 +0200Experimenten met het basisinkomenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/experimenten-met-het-basisinkomenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/experimenten-met-het-basisinkomen <div><p>Over de hele wereld krijgt het idee van een basisinkomen steeds meer aandacht, bij onze Noorderburen experimenteerden ze er zelfs al mee in de stad Groningen. Dit weekend zond VPRO in het programma Tegenlicht een reportage uit: &lsquo;<em>Experimenteren met gratis geld&rsquo;</em>. Daarin had men vooral aandacht voor experimenten rond het basisinkomen die over de hele wereld uitgevoerd werden. Ook Guy Standing &ndash; die enkele weken geleden nog te gast was in Caf&eacute; Futur bij Open Vld om te debatteren over het basisinkomen &ndash; kwam in deze reportage aan bod naast o.a. Michael Bohmeyer.</p> <p><a href="http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/experiment-gratis-geld.html">Herbekijk de uitzending &ldquo;<em>Experimenteren met gratis geld</em>&rdquo; van Tegenlicht op de VPRO</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ook onderstaande uitzendingen zijn gerelateerd aan het basisinkomen en de moeite om te bekijken:</p> <p><a href="http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/panorama/2.36855">De uitzending over het Basisinkomen van Panorama op de VRT</a></p> <p><a href="http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/gratis-geld.html">Herbekijk de uitzending <em>&ldquo;Gratis Geld&rdquo; </em>van Tegenlicht op de VPRO</a></p> <p><a href="http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/de-noodzaak-van-een-utopie.html">Herbekijk de uitzending <em>&ldquo;De noodzaak van een utopie&rdquo;</em> met Rutger Bregman van Tegenlicht op de VPRO</a></p> <p>&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20150415_611339609552e6a0c3c423.jpg" /> Wed, 15 Apr 2015 15:39:09 +02001/04 - Basisinkomen: Kwestie van basislogica? - Café Futur van Open Vld tapt fascinerende ideeën!http://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/1-04-basisinkomen-kwestie-van-basislogica-caf-futur-van-open-vld-tapt-fascinerende-idee-nhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/1-04-basisinkomen-kwestie-van-basislogica-caf-futur-van-open-vld-tapt-fascinerende-idee-n <div><p>Open Vld opent Caf&eacute; Futur &ndash; een idee&euml;ncaf&eacute; dat fascinerende idee&euml;n tapt, vers van&rsquo;t vat.</p> <p>Op <strong>1 april om 17u30</strong> worden de idee&euml;n voor een Basisinkomen geserveerd tijdens een afterwork die je gedachten verzet, je blik verruimt, je netwerk verbreedt en natuurlijk de innerlijke mens versterkt.</p> <p><strong>&nbsp;&ldquo;Onze&rdquo; Volksvertegenwoordiger Nele Lijnen is gastvrouw van deze avond met thema: &ldquo;Basisinkomen: Kwestie van Basislogica?&rdquo;</strong></p> <p>Iedereen met een appetijt voor de toekomst, voor vrijheid en voor vooruitgang is welkom om onbevangen te discussi&euml;ren op het hoofdkwartier van Open Vld in de <strong>Melsensstraat 34 in Brussel</strong>.</p> <p>Voor meer info en inschrijvingen: <a href="http://www.cafefutur.be">www.cafefutur.be</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20150304_37853599654f72301789a4.JPG" /> Wed, 04 Mar 2015 16:21:48 +0100zaterdag 7 maart: lezing door Jos Verhulsthttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/zaterdag-7-maart-lezing-door-jos-verhulsthttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/zaterdag-7-maart-lezing-door-jos-verhulst <div><p><strong>Het basisinkomen:&nbsp;</strong><strong>opstap naar een nieuwe vorm van samenleven</strong></p> <p>datum: zaterdag 7 maart 2015 van 15u tot 17u &ndash; bijdrage: 8 euro</p> <p>plaats: De Zonnewijzer &ndash; Privaatweg 7 &ndash; 2018 Leuven (Wijgmaal)</p> <p>&nbsp;</p> <p>In december jl. was er de spraakmakende Panorama-uitzending, in Nederland en Duitsland worden er academische en politieke debatten over georganiseerd en is het thema niet uit de actualiteit weg te denken en in Zwitserland hebben burgers ervoor gezorgd dat in 2016 per referendum zal beslist worden over de invoering ervan: het <strong>basisinkomen.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Wat is een basisinkomen? Waarvoor zou het goed zijn een basisinkomen in te voeren? Bestaan er filosofische en menskundige argumenten voor de invoering van het basisinkomen? Wat zijn de te verwachten effecten van de invoering? Is het basisinkomen betaalbaar?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jos Verhulst leeft al twintig jaar met deze vragen. (In 1999 was hij kandidaat voor Vivant op de Kamerlijst.) Hij is vertrouwd met het theoretisch en economisch denken in verband met het thema, &eacute;n hij is een gepassioneerd spreker!</p> <p>&nbsp;</p> <p>organisatie: vzw Antroposofische Vereniging, in Leuven - Sampo</p> <p>Info en inschrijvingen bij Bert Penninckx, Zavelstraat 22, 3212 Pellenberg, 0495687006,&nbsp;<a href="mailto:bert.penninckx@gmail.com">bert.penninckx@gmail.com</a></p> <p>&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20150304_167977509254f721c2ca46c.jpg" /> Wed, 04 Mar 2015 16:16:33 +0100"Ik zweer bij nederigheid, behalve als ik gelijk heb"http://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/ik-zweer-bij-nederigheid-behalve-als-ik-gelijk-hebhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/ik-zweer-bij-nederigheid-behalve-als-ik-gelijk-heb <div><p>Tijdens een winterwandeling in zijn thuisbasis Sint-Truiden speelt Roland Duch&acirc;telet - ondernemer, luis in de pels van de politiek enveelbesproken voorzitter van Standard Luik - open kaart. 'Ik wil volstrekt niets meer bereiken. Alles wat ik doe is tijdverdrijf.''Ik ben een ingenieur.' Het zinnetje zal als een rode draad door zijn betoog lopen. En niet alleen omdat er ingenieur op zijn diplomastaat. 'Ik ben het van nature', zegt Roland Duch&acirc;telet (68). 'Het zit in mij om de dingen anders en beter te willen maken. Ik weet nietvanwaar dat komt of hoever dat teruggaat, het is er gewoon. Dingen veranderen geeft me voldoening.'We zijn in Wilderen, een deelgemeente van Sint-Truiden, de stad waar Duch&acirc;telet woont en tot 2012 een schepenambt - onder meerFinanci&euml;n, Mobiliteit en Stadskernvernieuwing - bekleedde voor Open VLD. Hij heeft een route uitgestippeld van het kasteel vanDuras, van dezelfde architect als het paleis van Laken en bijna een kopie, naar de brouwerij van Wilderen. 'Ik wandel graag en jog eenaantal keren per week. Bewegen is belangrijk. Het lichaam is een machine. Je moet elk onderdeel goed verzorgen of de machine zalhier en daar beginnen haperen.''Het kasteel is erfgoed van grote waarde', vertelt hij. 'Maar het kost handenvol geld om te onderhouden. Veel mensen denken dat deadel in het geld zwemt. Wel, de graaf die in dat kasteel woont, rijdt zelf met zijn tractor op zijn velden. Als je als overheid dat erfgoedwilt behouden, dan kan je ervoor kiezen er geld tegenaan te gooien en daar te stoppen. Of je kan doen zoals Sint-Truiden. Wij latentoe dat er een aantal evenementen per jaar worden georganiseerd, zoals een megatrouwfeest of een productvoorstelling. Zo raken deonderhoudskosten van de graaf min of meer gedekt. Iedereen gelukkig.'In Sint-Truiden heeft de ingenieur zijn zaakjes op orde. 'U weet dat ik ook in de senaat heb gezeten. Wel, het lokale niveau iswendbaar. Hier krijg je nog iets gedaan.''Die jonge CD&amp;V'er had het over de taxshift, maar besefte niet dat ik de uitvinder ervan was.'Duch&acirc;telet, zoon van een rijkswachtofficier, is een briljant ondernemer. Met twee collega's bouwde hij een elektronica-imperium uitdat vandaag met Melexis, een leverancier van chips en sensoren aan de auto-industrie, wereldfaam geniet. Zijn succes maakte hemtot een van de rijkste mensen van het land. Enkele jaren geleden werd zijn vermogen op een half miljard euro geschat. Maar hetgrote publiek leerde hem midden jaren negentig kennen als vader van Vivant, een politieke beweging die nooit echt van de grond isgekomen.Al ziet Duch&acirc;telet dat anders. 'Het programma van Vivant draaide rond een basisinkomen voor iedereen en een taxshift. Weg vanarbeid, naar consumptie. Wel, ik krijg nu toch gelijk? Er wordt over niets anders gesproken. Onlangs zat ik op Actua TV in een debatmet een jonge CD&amp;V'er. Hij had het over de noodzaak van een taxshift, maar besefte niet dat de uitvinder ervan tegenover hem zat!'Hij lacht. 'Ook geld uitdelen aan mensen wordt de normaalste zaak van de wereld. Je zult dat zien. There is no other way. Al duurt hetmisschien nog twintig jaar voor dat basisinkomen er komt. Dat maak ik misschien niet meer mee, nee. Goed, dan is dat zo.'Duch&acirc;telet praat niet over zijn maatschappijvisie, hij ratelt. Zonder enige twijfel. 'Ik heb ook gelijk, ik ben honderd procent zeker.Waarom? Ik gebruik mijn gezond verstand.' Wie met Duch&acirc;telet heeft samengewerkt, weet wat dat 'gezond verstand' inhoudt. De manis een wervelwind, een razendsnelle denker die vooruitkijkt. 'Ik kan extrapoleren, vijf jaar vooruitkijken. De meeste mensen hebbenblijkbaar niet het vermogen zich te verplaatsen in de tijd. Ik wel. Ik heb het altijd interessant gevonden om na te denken hoe de wereldzal veranderen. Ook bij het ondernemen. Toen ik 15 jaar geleden internetbedrijven oprichtte of kocht, deed ik dat omdat ik wist: daargaat het gebeuren.'Vivant ontstond vanuit de vaststelling dat het grondig misliep met Belgi&euml;. 'In 1993 bestond het algemene idee dat we in de shit zaten.'Hij grinnikt. 'Ja, toen al. Het land zat vast en moest worden hervormd. Er is toen een brede oproep gekomen om mee na denken. Hoekunnen we eruit raken? De koning vroeg dat, de vakbonden, de socialistische partij. Ik heb toen goed nagedacht. Omdat ik dat leuk eninteressant vond. Ik begon met alle inkomens van de caf&eacute;s en restaurants in Belgi&euml; af te zetten tegen het inkomen van de overheid.Dat moest ongeveer gelijk zijn, dacht ik. Het was een schok toen ik vaststelde dat de overheid vijftig keer meer binnenkreeg dan decaf&eacute;s en restaurants. ''De socialisten organiseerden toen een open debat in Brussel. Ik daarnaartoe. Ik was al ondernemer, maar nog niet bekend. Ik hadmijn laptop bij waarop de tabellen stonden waarin ik de inkomsten en de uitgaven van de overheid had gegoten. Vooraan zaten FrankVandenbroucke en Bea Cantillon. Ik stak mijn hand op en zei: 'We kunnen daar, daar en daar minder uitgeven. En als we dat allemaaldoen, kunnen we daar wat extra uitgeven.' Dat was een bom. Toen kwam het antwoord: 'Ja maar, de belasting op arbeid is absoluutnoodzakelijk om de sociale zekerheid te financieren.' Ik zei: 'Maar in Denemarken doen ze het al op een andere manier. Het kan dusanders!'Ruim twintig jaar later staat een taxshift op de politieke agenda, maar voor de komende jaren blijven de belastingen op arbeid in Belgi&euml;bij de hoogste ter wereld. Vivant is verveld tot een beweging. Een jaarlijkse re&uuml;nie, een website. 'Ach, Vivant. Ik wist niet dat het zoerg zou zijn, nee. Ik mocht geen reclame maken op tv, werd niet uitgenodigd voor debatten. Kort na onze eerste verkiezingen, waarbijwe een op de veertig stemmen wonnen, werd de kiesdrempel ingevoerd. Er is een oligopolie van partijen dat zichzelf beschermt.' Endus blijft hij trekken en sleuren van aan de zijlijn? 'Ik trek en sleur niet. Dat heb ik er niet meer voor over. Maar ik heb het geluk dat ikeen helikopterzicht over de maatschappij heb. Ik ben een van de weinigen die begrijpen hoe dit land werkt. Daar probeer ik wat mee tedoen.'Hij beseft dat hij weerstand oproept. 'Ik weet dat sommigen denken: die ambetanterik is daar weer. Die arrogante Duch&acirc;telet. Maar ikdoe dit met de beste bedoelingen. Ik wil dat het vooruitgaat.' Links in de verte ligt Stayen, het complex rond voetbalclub Sint-Truidendat in handen is van Duch&acirc;telets echtgenote. Omdat hij met Standard Luik in 2011 een andere club kocht, hevelde hij Stayen overnaar zijn vrouw. Hij vertelt onverstoord hoe die weerstand er al was bij zijn eerste werkgever, Bell Telephone in Antwerpen. 'Toenal probeerde ik problemen die ik tegenkwam in het bedrijf creatief op te lossen. Sommigen verweten me ambitie en zagen me alseen bedreiging. Maar ik deed het nooit uit ambitie, alleen omdat ik het interessant vond. Een analyse maken en de juiste oplossingformuleren, dat is wat ik graag doe.''Ik wil niet hautain overkomen, maar ik sta natuurlijk wel ergens voor. Ik weet dat ik iets kan.'Duch&acirc;telet combineert een enorme zelfverzekerdheid met uiterlijke bescheidenheid. De man van een half miljard rijdt met een Citro&euml;nC5. Hij pakt uit met zijn visie, niet met zijn centen. 'Ik kan niet echt genieten van grote luxe. Ik vind dat een mens nederig moet zijn. Ikwil niet hautain overkomen. Maar ik sta natuurlijk wel ergens voor. Ik weet dat ik iets kan.'Intimi noemen hem 'erg innemend als je hem goed kent'. 'Maar soms denkt hij zo snel dat het mensen op de zenuwen werkt.'Duch&acirc;telet: 'Weet u, eigenlijk doe ik dit niet graag. Ik hou niet van interviews. Op dit moment zou ik andere dingen kunnen doen.Maar ik wil dat mijn boodschap de mensen bereikt. Ik heb het via de politiek geprobeerd, nu probeer ik het langs onderen. Als genoegmensen lezen wat ik te zeggen heb, zullen zij misschien politici en vakbonden aanspreken en hun duidelijk maken dat het andersmoet.'Hij vertelt over het Belgische sociaal systeem 'dat net een huis is van na de Tweede Wereldoorlog'. '95 procent van onze wetten enregels stammen uit een tijd dat het internet nog niet bestond. Waanzin, als je bedenkt hoe bepalend het internet is. We beleven eenperiode van ongelooflijke verandering, maar onze politieke en onze maatschappelijke instellingen zijn totaal niet mee. Ons sociaaleconomischmodel met werkloosheidssteun, pensioen en zorg is meer dan zestig jaar oud. Er is links en rechts wat aan geprutst,maar het is nog altijd gebaseerd op de situatie van toen. En toen, dat was een tijd waarin de Belgische economie gesloten was, hetomgekeerde van vandaag. De essentie, dat was in die tijd een stijging van de productiviteit in de industrie. Dus werd het hele socialesysteem gekoppeld aan arbeid.''Hopeloos achterhaald', fulmineert hij. 'In al die jaren is het huis verbouwd, maar het is lelijk. De vensters zijn te klein, het is slechtge&iuml;soleerd, de ramen zijn in enkel glas. Robotten en automaten nemen steeds meer arbeid voor hun rekening. Het gaat almaar minder om 'jobs, jobs, jobs' centraal te stellen in een economie. De motor van een economie moet koopkracht zijn. Dan kom je vanzelfbij het basisinkomen uit. Links is tegen omdat het de macht van de vakbonden uitholt. Rechts vindt het maar niets, omdat je ook gelduitdeelt aan mensen die niets doen. Maar er wordt nu al heel veel geld uitgedeeld: kindergeld, pensioenen, uitkeringen. Als je datsamentelt, heb je bijna genoeg om iedereen een basisinkomen te geven. Tewerkstelling wordt dan het gevolg van koopkracht. De enemens zal geld verdienen, omdat de andere zijn basisinkomen uitgeeft.''Als we niet bijsturen, stevenen we op een muur af. Misschien dat dit land nog eerder kapot gaat dan dat ik gelijk krijg. Politiciverdienen aardig, dat brengt hen in een comfortzone. Het systeem ter discussie stellen zou masochisme zijn. Het gevolg is dat deoverheid zichzelf voorbij groeit. De lonen van werknemers stijgen niet meer, maar de overheid geeft wel een kwart meer uit dan tienjaar geleden. Sinds de federalisering vijftig jaar geleden is het overheidsbeslag op onze welvaart van 30 naar 54 procent gegaan, eenstijging van 80 procent. Pas op, ik begrijp politici. Het zijn mensen: zoals u en ik denken ze in de eerste plaats aan zichzelf. Het is niethun fout, maar een systeemfout. Wie onderdeel is van het systeem, is slecht geplaatst om het te herontwerpen.''Als je de rijkste tien gezinnen in dit land hun vermogen afneemt, kan je Belgi&euml; twee maanden draaiende houden.'We vragen wie ooit het vuur aan de lont heeft gestoken? Wie hem heeft gevormd? Hij denkt na. 'Geen idee. Ik kom uit eenbescheiden, conservatief milieu waar de kinderen niet echt werden aangemoedigd om nieuwe dingen te proberen. Ik gingvoor ingenieur, omdat dat me het moeilijkst leek. Ik wilde de grootste uitdaging. Daarna heb ik nog toegepaste economischewetenschappen gestudeerd.' En dan opnieuw: 'Eigenlijk gebruik ik gewoon mijn gezond verstand. Lees de rapporten van de NationaleBank. Enfin, dan kom je toch tot dezelfde conclusies?'We komen aan bij de brouwerij van Wilderen. 'Een onwaarschijnlijk stuk industrieel erfgoed dat dertig, veertig jaar heeft staanverkommeren. Maar nu is het prachtig gerestaureerd, nietwaar? En zonder dat het de stad een eurocent heeft gekost.' Hij vertelt hoeeen ondernemer aan de oude stokerij een nieuwe heeft gebouwd, en dat er vandaag 250 flessen sterke drank per dag buitengaan. 'Invele andere steden en gemeenten worden restauraties betaald met belastinggeld. Om daarna te verkommeren, omdat er geen 'leven'in het project zit. Dit is een voorbeeld van hoe de overheid geen uitgavenpost hoeft te zijn voor de maatschappij, maar kan helpen.'Duch&acirc;telets filosofie pakt in Sint-Truiden, maar hoe keer je een tanker als de Vlaamse overheid? Of de federale? Hij geeft toe dat deopdracht enorm is. 'Het begint met het probleem te erkennen. Als ik dan de socialisten en de vakbonden naar de rijken zie wijzen,in plaats van hun eigen falen toe te geven... Een vijfde van alle belastingen komt al uit vermogens. Als je de rijkste tien gezinnen indit land hun vermogen afneemt, kan je Belgi&euml; twee maanden draaiende houden. Twee maanden!' Hij grinnikt. 'De staat wordt danaandeelhouder van AB InBev en wellicht van Melexis. En ik denk niet dat het beleid van de overheid bepaald de beste optie is voor diebedrijven.''Mensen zijn moeilijker in te schatten dan overheidsfinanci&euml;n. Ik ben niet empathisch.''Zullen we hier een stukske kaas bij eten?', vraagt Duch&acirc;telet bij een tripel op het terras. Als we hem nog eens vragen of hij echt nooittwijfelt, trapt hij op de rem. 'Voil&agrave;, voil&agrave;. Je hebt het zeker?' Hij kruist zijn armen en zegt, na enig aarzelen: 'Het grootste probleem duiktop als je onvoldoende informatie hebt, of als je informatie onbetrouwbaar is. Dat vind ik serieus ambetant. Mensen zijn moeilijker in teschatten dan overheidsfinanci&euml;n. People management is zeker niet mijn sterkste punt. Ik ben niet empathisch.' Waarop de ingenieurmet de helikoptervisie het weer overneemt: 'Zeer interessant, eigenlijk. Want mijn ondergevoeligheid is heel coherent.''Je kan dat deels oplossen met een les luisterbereidheid, maar niet alles. Of ik echt lessen gevolgd heb? Nee, nee. Ik heb gaandewegheel veel geleerd. Uit mijn fouten. Ik treed bijvoorbeeld niet meer op als financier, omdat het te vaak is fout gegaan. Ik word nog altijdbenaderd door ondernemers, maar ook door mensen die denken dat ik de sociale zekerheid ben. Elke week krijg ik nog zo enkelemails. Ik antwoord altijd vriendelijk, maar ik moet die mensen ontgoochelen. Ik doe het niet meer. In 90 procent van de gevallen ben ikmisbruikt.' Hij trekt een verveeld gezicht. 'Ja, dan ligt het ook aan mezelf. Dan besef je dat je beter moet luisteren, maar ook waar jegrenzen liggen.'Ook bij Standard Luik lijkt Duch&acirc;telet op de grenzen van zijn analytische mindset te zijn gestoten. De populaire trainer Mircea Rednickreeg geen contractverlenging, waardoor Duch&acirc;telet zwaar botste met supporters. Ze verweten hem uit te zijn op snel geldgewin. Dewonde is nog niet genezen: af en toe wordt nog om zijn ontslag geschreeuwd, Duch&acirc;telet dreigde even de club te verkopen. Tot nu wilhij er geen woord over kwijt. Voetbal komt enkel ter sprake als hij opmerkt dat mensen meer bezig zijn met voetbal dan met politiek.'Ze haken af. Ze willen hun verstand niet vermoeien. Dat klinkt misschien raar, maar ik vind dat een opmerkelijke en kwalijke evolutie.'Ook als we vragen wat hij nog wil bereiken, schemert zijn voetbalavontuur door. 'Volstrekt niets', antwoordt hij. 'Alles wat ik doe, istijdverdrijf. Ik ben graag bezig. Weet u wanneer ik het meest geniet? Als ik in mijn zetel zit met mijn computer. Als ik kan researchenover allerhande onderwerpen. Als ik analyses kan maken en oplossingen kan zoeken.' Is geld nog een motivatie? Was het er ooit &eacute;&eacute;n?'Het was nooit de bedoeling rijk te worden. Ik ben per toeval ondernemer geworden, en per toeval rijk. Echt waar. Ik wilde niet per sezelf de touwtjes in handen hebben. Indertijd zijn we met Melexis begonnen omdat we dachten dat we gelukkiger zouden zijn als weonze eigen baas waren.''In alles wat ik doe, is gelukkig zijn altijd het eerste streven. En dat lukt vrij aardig. De dag dat ik iets niet zo aangenaam meer vind,stop ik ermee. Ik ben niet wrokkig of bitter. Natuurlijk zou ik willen dat het land beter werd bestuurd. Maar je moet elk probleemproberen te plaatsen, opdat je er niet aan kapot gaat. Ik kan dat. Dankzij mentale training. In mijn verstand zijn er een aantal vakjes,waaronder een rationeel en een emotioneel. Het rationele zegt tegen het emotionele: 'Jongen, vergeet niet dat uw belangrijkste doelstelling gelukkig zijn is.' Dan antwoordt het emotionele: 'Ja, maar de wereld zal vergaan!' Waarop het rationele: 'Ja, maar dewereld vergaat sowieso.' Op den duur wint mijn rationele deel het altijd. Dan zijn de dingen geplaatst en dan is het gedaan.''Voil&agrave;, voil&agrave;. Dat was het?'BIORoland Duch&acirc;telet (68) is oprichter van een elektronica- imperium met de chipfabrikant Melexis als bekendste onderneming,geestelijke vader van de politieke beweging Vivant en voorzitter van voetbalclub Standard Luik. Hij is een van de rijkste mensen vanhet land, met een vermogen dat enkele jaren geleden op een half miljard euro werd geschat. Hij heeft twee kinderen met zijn huidigepartner Marieke H&ouml;fte en vier kinderen uit zijn eerste huwelijk. Tot 2012 was hij schepen van Financi&euml;n in Sint-Truiden.</p> <p>Bron: De Tijd, 24 januari 2015 p. 45<br />Autuer: Peter De Groote&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20150304_193252612854f7220c9284c.jpg" /> Mon, 26 Jan 2015 15:47:56 +0100Nieuwjaarsreceptie 18 januari 2015http://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/nieuwjaarsreceptie-18-januari-2015http://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/nieuwjaarsreceptie-18-januari-2015 <div><p><span style="white-space: pre;">Op zondag <strong>18 januari 2015 </strong>vieren we samen met Vereniging Basisinkomen Nederland het begin van <br />het nieuwe jaar. </span><span style="white-space: pre;">De receptie gaat door van </span><strong style="white-space: pre;">13u30 tot 16u30 in Breda</strong><span style="white-space: pre;"> in het Rondeel, <br />Kloosterlaan 14, 4811 EA Breda. </span></p> <p><span style="white-space: pre;">Onze voorzitter Roland Duch&acirc;telet zal er onder andere ook een korte toespraak houden.&nbsp;</span></p> <p><span style="white-space: pre;">Graag een seintje aan Bea.hendrickx@vivant.org indien je gaat, dan kunnen we doorgeven met hoeveel <br />Vivanters we komen; </span><span style="white-space: pre;">als je een lift wil of juist iemand kan meenemen, laat het ons ook weten dan proberen <br />we iets te regelen.</span></p> <p><span style="white-space: pre;">We wensen u alvast fijne feestdagen toe en hopen u in januari terug te zien! </span></p></div> <br /> <img src="/image/references/20141216_4237721865490556f6785e.jpg" /> Tue, 16 Dec 2014 16:53:26 +0100Het basisinkomen op Canvashttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/het-basisinkomen-op-canvashttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/het-basisinkomen-op-canvas <div><p>Stel: iedereen krijgt maandelijks 1 500 euro op de rekening. Onvoorwaardelijk, of men nu werkt of niet. Voor u in hoongelach uitbarst: de afschaffing van slavernij, kinderarbeid en zelfs de oprichting van Europa waren ooit soortgelijke onmogelijke idee&euml;n. H&eacute;t meest gehoorde tegenargument - dat het niet betaalbaar is - zette Panorama aan het denken. Wat doet gratis geld met een mensenleven? "Ik won 2000 euro per maand met Win For Life en ik werk nu meer dan ooit", legt An uit. An is een doorsnee Vlaamse vrouw. Extra geld zet mensen niet aan tot luiheid, zo blijkt. Panorama trok ook naar Namibi&euml; waar een experiment met een basisinkomen tot spectaculaire resultaten heeft geleid. Mensen z&eacute;lf laten beslissen over hun leven door gratis geld werkt beter dan de conventionele ontwikkelingshulp. Het idee is niet nieuw. Meer nog, eigenlijk is het historisch half Belgisch. In de jaren '80 bouwde Philippe Van Parijs een beweging (BIEN) uit met o.a. ondernemer Roland Duch&acirc;telet (Vivant) en Guy Standing (UK). Vandaag voelen ook zij de hernieuwde groeiende aandacht voor een basisinkomen, vooral door de schijnbaar onoplosbare sociale onrust. Tijd lijkt het om in actie te schieten. Zoals ... in Zwitserland. Inderdaad, Zwitserland, niet alleen het land van bergtoppen, banken en tennisgenie Roger Federer. In 2016 komt hier een referendum over een basisinkomen, betaald door de staat. Panorama wil ook de denkoefening concreet maken en liet het basisinkomen voor Belgi&euml; berekenen. Het is het levenswerk van ingenieur Isma&euml;l Daoud, die samen met de VRT-factcheckers tot de wiskundige conclusie komt: het kan! Een reportage van Jozef Devill&eacute; en Alina Kneepkens.</p> <p><strong>Herbekijk <a href="http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/panorama/2.36855">hier</a> de uitzending van Panorama van 18 december 2014</strong></p> <p>&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20141216_636848054549054faedb01.jpg" /> Tue, 16 Dec 2014 16:51:29 +0100podcast/column | Het basisinkomen: een gewaagd idee voor de 21ste eeuwhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/podcast-column-het-basisinkomen-een-gewaagd-idee-voor-de-21ste-eeuwhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/podcast-column-het-basisinkomen-een-gewaagd-idee-voor-de-21ste-eeuw <div><p>Wat is het basisinkomen, is het wenselijk en hoe kunnen we het in de praktijk invoeren? <a href="http://www.deburen.eu/nl/programma/detail/het-basisinkomen-wenselijk-en-haalbaar#podcasts">Beluister de podcasts</a> van het razendboeiende debat dat vorige week i.s.m. Poliargus georganiseerd werd. Aan het woord: Philippe Van Parijs, Francine Mestrum, Paul de Beer en Jan-Frederik Abbeloos.<br />Verder werd in een <a href="http://www.deburen.eu/nl/nieuws-opinie/detail/het-basisinkomen-een-gewaagd-idee-voor-de-21ste-eeuw">Poliargus gastbijdrage</a> van Arzu Karabulut gepleit voor een stapsgewijze invoering van het basisinkomen: "Door de inherente radicaliteit van het voorstel zijn de gevolgen op de arbeidsmarkt, de overheidsfinanci&euml;n en de samenleving als geheel moeilijk in te schatten."&nbsp;</p> <p>bron: www.deburen.be</p> <p>&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20141216_5090234305490513ec6e3f.jpg" /> Tue, 16 Dec 2014 16:34:17 +0100