Vivant - Archiefhttp://www.vivant.org/nl/nieuwsnlWat als... iedereen zomaar 560 euro per maand krijgthttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/wat-als-iedereen-zomaar-560-euro-per-maand-krijgthttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/wat-als-iedereen-zomaar-560-euro-per-maand-krijgt <div><p>Tweeduizend werkloze Finnen krijgen sinds Nieuwjaar zomaar elke maand 560 euro. Ze moeten er niets van afdragen, ze moeten niet verplicht zoeken naar werk. Het grootschalige experiment met het basisinkomen wordt opgezet door de centrumrechtse regering en is bedoeld om de werkgelegenheid te stimuleren en het systeem van sociale uitkeringen te vereenvoudigen.</p> <p>Klik <a href="http://www.vivant.org/upload/20170104_Wat%20als...%20iedereen%20zomaar%20560%20euro%20per%20maand%20krijgt%20-%20Gazet-va...20170105160444.pdf">hier</a> om het volledige artikel te lezen.</p></div> <br /> <img src="/image/references/20170105_732501380586e6c1bf24bf.jpg" /> Thu, 05 Jan 2017 15:38:57 +0100Open Vld pleit voor debat over het basisinkomenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/open-vld-pleit-voor-debat-over-het-basisinkomenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/open-vld-pleit-voor-debat-over-het-basisinkomen <div><p>Finland start volgend jaar met een groot project rond het basisinkomen. Open Vld-Kamerlid Nele Lijnen hoopt dat het thema nu snel geagendeerd wordt in de Kamer.</p> <p>De Kamer in Finland start een grootschalig proefproject op rond het basisinkomen. 2.000 werklozen zullen telkens 500 euro krijgen. Voor het proefproject trekt de Finse regering 20 miljoen euro uit. Op termijn zou de volledige invoering van het basisinkomen in Finland tot de mogelijkheden behoren.&nbsp;'Finland trekt hiermee revolutionair de kaart van de toekomst en durft zonder dogma's een gigantisch proefproject aan', meent Nele Lijnen. Vorige week nam de Kamer haar voorstel van resolutie in overweging. Daarin wordt de regering gevraagd 'de financi&euml;le en structurele impact van de invoering van het universeel, onvoorwaardelijk en individueel basisinkomen in Belgi&euml; te laten onderzoeken door het Federaal Planbureau.'&nbsp;</p> <p>Naast het proefproject in Finland heeft in Nederland het Netwerk voor Politieke Innovatie ook een voorstel gelanceerd om een brede maatschappelijke kosten/baten analyse uit te voeren naar het basisinkomen. De hoofdprobleemstelling van het onderzoekprogramma luidt: wat zijn de merites, kosten, en nadelige effecten van invoering van een basisinkomen?&nbsp;<br />Ook het Open Vld-congres van vorig jaar uitte de ambitie om het principe van het basisinkomen verder te onderzoeken. Lijnen hoopt dat het thema snel geagendeerd wordt in de Kamer, eventueel in een specifieke commissie of werkgroep. 'Ons land mag niet achterblijven. Experimenten zijn allemaal beperkt in duur, omvang of doelgroep. En ze kosten veel geld. De resultaten van Finland zullen ook voor ons land veel zinvolle informatie opleveren. Als wij ons parallel kunnen buigen over verregaand onderzoek de komende jaren dan worden de eerste echte stappen naar een universeel onvoorwaardelijk basisinkomen in ons land gezet', besluit het Open Vld-Kamerlid.&nbsp;</p> <p>Bron: <a href="http://www.knack.be/nieuws/belgie/open-vld-pleit-voor-debat-over-het-basisinkomen/article-normal-789835.html?utm_source=Newsletter-14/12/2016&amp;utm_medium=Email&amp;utm_campaign=Newsletter-RNBAVUKN&amp;M_BT=178934499729">Knack.be 14 december 2016</a></p></div> <br /> <img src="/image/references/20170105_1028262168586e6c7bde95f.jpg" /> Thu, 05 Jan 2017 15:27:24 +0100Zes op tien Vlamingen wil basisinkomen voor iedereenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/zes-op-tien-vlamingen-wil-basisinkomen-voor-iedereenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/zes-op-tien-vlamingen-wil-basisinkomen-voor-iedereen <div><p>Zes op de tien Vlamingen vinden dat iedereen recht moet hebben op een gegarandeerd basisinkomen. Met de financi&euml;le ruimte die dan zou vrijkomen, zien ze zichzelf meer inzetten voor vrijwilligerswerk, jobs zoeken die beter aansluiten bij hun talenten, of opnieuw gaan studeren. Dat blijkt uit een studie van Trendhuis bij 1.000 Vlamingen. Jong of oud, man of vrouw, kort- of langgeschoold: bij alle bevolkingsgroepen is een meerderheid voorstander van het idee van een gegarandeerd basisinkomen voor iedereen zoals ondernemer Roland Duch&acirc;telet dat 20 jaar geleden al voorstelde. Het gaat om een vast (maand)inkomen dat de overheid aan iedere burger geeft, zonder inkomenstoets of werkverplichting.Zullen mensen met een gegarandeerd basisinkomen nog wel willen werken? Naast de financi&euml;le haalbaarheid is dat de grote vraag van het debat. De studieresultaten wijzen erop dat amper 6 procent van de ondervraagde Vlamingen hun job helemaal zou opgeven. Een derde overweegt wel om minder te werken, waarbij vrouwen (40 procent) dat idee vaker genegen zijn dan mannen (31 procent). Bijna de helft zou werk zoeken dat beter aansluit bij de eigen talenten en zich meer inzetten voor vrijwilligerswerk. Vier op de tien ondervraagden zouden opnieuw gaan studeren.</p> <p><br /><strong>Projecten</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong>In Finland gaf het parlement vorige week groen licht voor een test met een basisinkomen van 560 euro per maand bij 2.000 werklozen. Dat basisinkomen zou uiteindelijk aan alle burgers toegekend kunnen worden zonder voorwaarden. Ook Nederland gaat mee met de trend: het Netwerk voor Politieke Innovatie lanceerde een voorstel om een brede maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren naar het basisinkomen.Zo'n scenario lijkt in Belgi&euml; nog veraf, maar uit deze cijfers blijkt dat het draagvlak onder de Vlamingen groter is dan gedacht. Vorige week pleitte Open Vld-Kamerlid Nele Lijnen er in deze krant nog voor dat het thema op de agenda zou komen in de Kamer. Die nam haar voorstel van resolutie in overweging.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://kanaalz.knack.be/nieuws/6-op-de-10-vlamingen-pro-basisinkomen/video-normal-794753.html">Bekijk hier de reportage op Kanaal Z</a></p> <p><em><br />Bron: Het Belang Van Limburg, 27 december 2016, p. 8<br />Auteur: Yves Lambrix</em></p></div> <br /> <img src="/image/references/20170105_822088437586e6f8b6d075.JPG" /> Thu, 05 Jan 2017 15:18:35 +0100Nele Lijnen opent debat basisinkomen in parlementhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/nele-lijnen-opent-debat-basisinkomen-in-parlementhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/nele-lijnen-opent-debat-basisinkomen-in-parlement <div><p>Open Vld Kamerlid Nele Lijnen vraagt in een resolutie aan het Planbureau om de kost en impact na te rekenen van het invoeren van een basisinkomen in Belgi&euml;. Ze pleit op Europees niveau voor een wetenschappelijk proefproject. &ldquo;Overal in Europa leeft het debat over de zin en onzin van een universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen. Met deze resolutie wil ik de discussie openen in ons parlement en land.&rdquo;</p> <p>Het klinkt misschien gek: elke burger ontvangt van de overheid maandelijks en onvoorwaardelijk een som geld om in de basisbehoeften te voorzien. &ldquo;Nochtans groeit het aantal voorstanders van zo&rsquo;n basisinkomen dag na dag, zowel ter linker- als rechterzijde&rdquo;, stelt Kamerlid Nele Lijnen vast.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Het basisinkomen biedt mensen meer financi&euml;le zekerheid en daardoor ook minder stress en meer vrijheid. Iedereen kan zonder zorgen doen wat hij of zij wil: werken, ondernemen, zorgen voor familieleden, studeren&hellip; Uit studies van onder meer de OESO blijkt dat mensen allerminst voor de hangmat kiezen. Er zouden ook positieve effecten zijn op het welzijn en de armoedecijfers&rdquo;, aldus het liberale Kamerlid.&nbsp;</p> <p>Het basisinkomen biedt ook een alternatief voor het huidige systeem van sociale zekerheid, een mastodont met een veelheid aan dure administraties en ingewikkelde regeltjes. &ldquo;Zeker nu we ons in een tijdsgewricht bevinden waarin verschillende evoluties het huidige systeem zwaar onder druk zetten: denk aan de vergrijzing, automatisering en flexibilisering van arbeid, globalisering, een groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden&hellip;&rdquo;</p> <p>Open Vld uitte vorig jaar op het congres &lsquo;Mensen sterker maken in veranderende tijden&rsquo; de ambitie om het principe van een basisinkomen verder te onderzoeken. Lijnen voegt nu de daad bij het woord en dient een resolutie in om het debat ook in het federaal parlement te openen.&nbsp;</p> <p>Vooreerst vraagt ze aan het Federaal Planbureau om de financi&euml;le en structurele impact van de invoering van een basisinkomen in Belgi&euml; te onderzoeken. &ldquo;Het meest gehoorde tegenargument is dat dit onbetaalbaar zou zijn. Nochtans schat de OESO dat ons land een basisinkomen van ongeveer 750 euro per maand zou kunnen uitkeren door het schrappen van alle onderdelen van de sociale zekerheid die niet aan de gezondheidszorg zijn gerelateerd&rdquo;, zegt Lijnen. &ldquo;Maar voor de hygi&euml;ne van het debat zijn betrouwbare cijfers onmisbaar. Het Planbureau is het meest geschikt om een simulatie voor Belgi&euml; uit te werken.&rdquo;</p> <p>Het liberale Kamerlid stelt vast dat de discussie over het basisinkomen overal in Europa leeft en verder gevorderd is dan bij ons. De Franse Senaat onderzoekt sinds mei de invoering van een basisinkomen. Zwitserland organiseerde in juni een referendum over de invoering en in Finland en het Nederlandse Utrecht starten binnenkort experimenten. &ldquo;Ons land mag niet achterblijven. Probleem is wel dat die experimenten allemaal te beperkt zijn in duur, omvang of doelgroep.&rdquo;&nbsp;</p> <p>Daarom vraagt Lijnen in haar resolutie om op Europees niveau een wetenschappelijk onderbouwd proefproject uit te werken in een lidstaat. &ldquo;Het experiment zou dus over een gehele generatie moeten lopen en een echt basisinkomen moeten toekennen dat universeel, onvoorwaardelijk en individueel is.&rdquo; Estland zou daar voor in aanmerking komen. &ldquo;Pas na zo&rsquo;n betrouwbaar experiment kunnen we nagaan of de positieve en negatieve voorspellingen effectief stroken met de feiten&rdquo;, besluit Lijnen.</p></div> <br /> <img src="/image/references/20170105_238568428586e6c99a6aa2.jpg" /> Thu, 05 Jan 2017 15:09:28 +0100Zilverkranthttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/zilverkranthttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/zilverkrant <div></div> <br /> <img src="/image/references/20160530_691553988574bfab23bf74.png" /> Mon, 30 May 2016 10:15:13 +0200Utrecht doet proef met basisinkomenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/utrecht-doet-proef-met-basisinkomenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/utrecht-doet-proef-met-basisinkomen <div><p><span class="location">UTRECHT&nbsp;-&nbsp;</span></p> <p>Utrecht gaat na de zomer een proef houden met het basisinkomen. Dat betekent dat inwoners van de domstad een uitkering zonder voorwaarden kunnen aanvragen.</p> <p>Het betreft een echt experiment, zegt D66-wethouder Victor Everhardt van Werk en Inkomen tegen <em><a href="http://destadutrecht.nl/politiek/utrecht-start-experiment-met-basisinkomen/" target="_blank">DeStadUtrecht.nl</a></em>: ,,Wat gebeurt er als iemand maandelijks een bedrag krijgt zonder regels en controle? Gaat iemand passief thuis zitten of gaat iemand zichzelf ontplooien en levert een zinvolle bijdrage aan onze samenleving, met betaald of vrijwilligerswerk?" En net als bij wetenschappelijk experimenten komt er - naast de groep die een basisinkomen krijgt - een controlegroep die op de traditionele manier een uitkering krijgt, en een groep die een tegenprestatie moet leveren voor de uitkering.</p> <h2>'Ontspannen samenleving'</h2> <p>De raadsfractie van GroenLinks is <a href="https://utrecht.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-vraagt-wethouder-experiment-basisinkomen-te-starten" target="_blank">bijzonder blij</a> met het experiment. ,,Een basisinkomen past bij ons idee over een ontspannen samenleving. Mensen moeten kunnen kiezen om korter te werken, om zich in te zetten voor anderen, om te kunnen zorgen voor naasten of tijd vrij te maken voor een studie", aldus fractievoorzitter Heleen de Boer.</p> <p>Ook andere gemeenten, waaronder Wageningen, willen gaan experimenteren met het basisinkomen.</p> <p>Bron: De Telegraaf, 16/06/2015</p> <p>&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20150623_208617773555891b8792d24.jpg" /> Tue, 23 Jun 2015 10:39:12 +0200Yanis Varoufakis gaat basisinkomen invoerenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/yanis-varoufakis-gaat-basisinkomen-invoerenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/yanis-varoufakis-gaat-basisinkomen-invoeren <div><p>Yanis Varoufakis lijkt iets onmogelijks voor elkaar te boksen tijdens de onderhandelingen met de Europese Commissie (EC), IMF en ECB. In het voorstel, dat <a href="http://uk.businessinsider.com/greeces-syriza-reforms-to-secure-bailout-extension-2015-2" target="_blank">goedgekeurd</a> zou zijn door de Eurogroep, staat namelijk in een <a href="http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN0LS0V520150224?irpc=932" target="_blank">passage</a> dat Griekenland Grieken tussen de 50 en 65 een <a href="http://uk.businessinsider.com/the-greek-government-is-calling-for-basic-income-scheme-2015-2?r=US" target="_blank">basisinkomen wil garanderen</a>. Hierdoor probeert de Griekse regering te voorkomen dat de Grieken die dichterbij de pensioenleeftijd komen geld uit de pensioenpot opnemen door vervroegd met pensioen te gaan. Het basisinkomen zou deze groep, die vaak te maken heeft met enorme werkloosheid wat extra lucht geven. Onder leiding van Yanis Varoufakis wil de Griekse regering het programma van basisinkomen ook verder uitbreiden als dit experiment een succes blijkt te zijn.</p> <p>De voordelen van het <a href="https://decorrespondent.nl/10/waarom-we-iedereen-gratis-geld-moeten-geven/384450-0b1c02bd" target="_blank">basisinkomen</a> zijn veelvuldig, vraag maar aan <a href="https://twitter.com/rcbregman/status/524827984755433472" target="_blank">Rutger Bregman</a>. We kunnen bijvoorbeeld de naargeestige bureaucratie wegsnijden die het liefst de uitkeringsontvanger tot het bot wil beledigen. Geen ambtenaren meer naar wiens pijpen je moet dansen. Die mogen met hun gladgestreken jankmuilen thuis op de bank een brief met geld verwachten, zonder haken of ogen. Geen vervelende pennenlikkers die mensen gaan vertellen waar en hoe te werken. Want wat weten ambtenaren nou in godsnaam van <a title="Enschede heeft 900 overbodige ambtenaren" href="http://mwnw.nl/blog/2013/09/12/enschede-34584" target="_blank">werken</a>?</p> <p>Als we de armoedegrens van Nederland nemen van 960 euro als basisinkomen voor iedere inwoner in Nederland komen we uit op 193,5 miljard euro, 30% van ons BBP. Maar aangezien we nu al meer dan de helft van ons BBP uitgeven aan vadertje staat, waarin de&nbsp;vrijstellingen, aftrekposten en heffingskortingen (58,7 miljard in 2010) niet eens zijn meegeteld, valt dat nog best mee. Die extra vrijstellingen, aftrekposten en heffingskortingen kunnen meteen worden afgeschaft en het enorme ambtelijke apparaat dat iedereen met verschillende uitkeringen moet controleren kan ook worden afgeschaft. Wat ook weer veel geld en bureaucratie scheelt. Want uit vele onderzoeken blijkt dat het basisinkomen werkt. De mens is namelijk <a href="https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc" target="_blank">niet een lui wezen</a>, zoals <a href="http://mwnw.nl/blog/2015/02/27/doei-graai-vvder-mark-verheijen-stapt-op-48817#.VPB5kvmG98E" target="_blank">declarerende VVD&rsquo;ers</a>&nbsp;u graag doen geloven.</p> <p>Ga alstublieft niet zaniken dat we dit niet kunnen betalen want vorige maand wist het ECB nog <a href="http://www.bbc.com/news/business-30933515" target="_blank">1100 miljard euro</a> zonder blikken of blozen bij te printen om het gefaalde Europroject te redden, toen kraaide er geen haan naar. Als er een wil is, is er een weg. Maar goed, in het huidige politieke klimaat willen politici liever falende bankiers belonen met miljarden&nbsp;dan een beetje verantwoordelijkheid nemen. U en wij zijn degenen die de rekening mogen oppakken door middel van hogere belastingen, harde bezuinigingen en de vernedering van werklozen die door vele hoepels moeten springen voor een uitkering. Dezelfde mensen die hun baan kwijt zijn geraakt door het gefaal van diezelfde corrupte politieke en zakenwereld elite. Laat die zuurmuil en half omslachtige <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YpZFJowI-9U" target="_blank">handenschudweigeraar</a> Jeroentje Dijsselbloem (studeerde landbouweconomie in Wageningen)&nbsp;Varoufakis (doceerde economie aan Cambridge) maar <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ObpSd9DVD9E" target="_blank">uitleggen</a> hoe de economie werkt. Ondertussen weten wij wel op wie wij ons geld zetten willen we uit dit enorme euro-<a href="http://www.telegraaf.nl/premium/dft/dftavond/23612423/__Column_Martin_Visser__euro_is_ongelofelijke_klerezooi__.html?utm_source=t.co&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=twitter" target="_blank">teringzooitje</a> komen. Varoufakis voor eindbaas!</p> <p>Bron: <a href="http://mwnw.nl/blog/2015/02/27/yanis-varoufakis-gaat-basisinkomen-invoeren-48812#.VXmuRGcw9Mv">mwnw.nl</a></p> <p>&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20150611_7060812755579af4b12494.JPG" /> Thu, 11 Jun 2015 17:54:02 +0200Het basisinkomen: dividend van de vooruitganghttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/het-basisinkomen-dividend-van-de-vooruitganghttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/het-basisinkomen-dividend-van-de-vooruitgang <div><p><em>We bevinden ons op de grens van twee radicaal verschillende tijdperken. Met &eacute;&eacute;n been nog in het industri&euml;le tijdperk, en het andere reeds in het digitale tijdperk. Nauwelijks bekomen van een forse crisis staan de werkeloosheidscijfers nog steeds onder druk en blijkt uit <a href="http://www.huffingtonpost.com/kevin-merlini/income-inequality-implications-job-automation_b_4569088.html" target="_blank">Amerikaans onderzoek</a> ook nog eens dat 47 procent van de banen door robotisering zal verdwijnen.</em></p> <p>Het idee rond het basisinkomen is niet nieuw. De filosoof Thomas Paine en de econoom Milton Friedman, nota bene voorvechter van het vrije marktkapitalisme, dachten er ruim 200 jaar geleden al over na. In Nederland werd het reeds in 1968 door de werkgroep 2000 onder de aandacht gebracht. Inmiddels staat de discussie omtrent het basisinkomen weer nadrukkelijk op de agenda.</p> <p>Iedere burger gratis geld van de overheid. Zomaar. Zonder verplichte arbeidsprestatie. Het lijkt te mooi om waar te zijn zullen sommigen denken. Voor anderen is het wellicht een gruwel, zomaar gratis geld zonder er voor te werken!</p> <p>Er zijn in eerste aanleg wel mogelijke bezwaren te bedenken. Een belangrijk bezwaar is de gedachte dat mensen, als ze een basisinkomen genieten, minder gaan werken. Het <a href="http://delangemars.nl/basis-inkomen-partij-bip/basisinkomen-succesvol-in-canada-mincome/" target="_blank">Mincome-experiment</a> in Canada (1974) liet zien dat mensen inderdaad zo&rsquo;n 5% tot 10% minder gaan werken. Mensen gebruiken deze extra tijd overigens wel effectief. Er is een toename in het vrijwilligerswerk te zien wat een prima bijdrage is aan de participatiemaatschappij. Ook studeren mensen langer, proberen een betere baan te vinden en doen meer huishoudelijk werk. In <a href="http://bignam.org/BIG_pilot.html" target="_blank">Namibi&euml;</a> leidde een soortgelijk experiment tot meer economische activiteit. Het lijkt er dus op dat de intrinsieke motivatie om te werken door het basisinkomen niet afneemt.</p> <p>Een ander mogelijk bezwaar is de financiering, hoe gaan we het betalen? Het blijkt nog niet gemakkelijk goede voorbeelden van een sluitende begroting hierover te vinden. Wel lijkt het er op dat onderzoekers het er steeds meer over eens zijn dat de kosten van een basisinkomen opwegen tegen de kosten van ons huidige sociale stelsel. De vele soorten uitkeringen, toeslagen, studiebeurzen, kinderbijslagen, etc., de discussies hierover en regelmatige wijzigingen vergen een enorm controleapparaat. Als we dat niet meer nodig hebben, blijft er voldoende geld over om iedereen van een basisinkomen te voorzien.</p> <p>Zowel in progressieve als conservatieve kring zijn voorstanders van het basisinkomen te vinden. Op links is men enthousiast omdat het een grote mate van herverdeling betekent. Op rechts kan men tevreden zijn omdat het de rol van de overheid verkleint. Vanwaar dan nog geaarzeld zou je denken.</p> <p>Er is inmiddels <em>voldoende (empirisch) bewijs</em> dat de invoering van het basisinkomen positief ondersteunt. Helaas is geen enkel experiment doorgezet., wat overigens niet ligt aan de enthousiaste deelnemers, maar aan het gebrek aan politieke wil. In de Verenigde Staten en Namibi&euml; deden regeringen niets met de resultaten van de experimenten. Hetzelfde gold voor Canada, waar de onderzoeksresultaten rechtstreeks in een archief werden weggestopt en pas in 2009 dankzij onderzoeker professor <a href="https://vimeo.com/56648023" target="_blank">Evelyn Forget</a>&nbsp; weer boven tafel kwamen.</p> <p>De aarzeling heeft m.i. te maken met het <em>ontbreken van politieke moed</em>. We moeten niet onderschatten dat het basisinkomen indruist tegen iets dat diep in onze samenleving verankerd is, namelijk dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen levensonderhoud en dat werken een deugd is. Bovendien kent de uitwerking van een basisinkomen vele politieke valkuilen, omdat er grote morele vraagstukken achter zitten. Is de groeiende vermogensongelijkheid te stoppen? Wanneer is sociale gelijkheid rechtvaardig? Hoe hoog moet zo&rsquo;n basisinkomen zijn? Hoe gaan we het invoeren? Hoeveel kleiner gaat de overheid dan worden? Achter dit soort vragen moet een duidelijke en overtuigende visie zitten en sterk leiderschap dat verder dient te gaan dan de vraag over eventueel electoraal gewin of verlies. Met het ter discussie stellen van dit soort morele vraagstukken kun je als politieke partij enorm op je bek gaan. Dus wordt de discussie (nog) niet gevoerd.</p> <p>Bron:&nbsp;https://www.managementsite.nl/basisinkomen-vooruitgang<br />Auteur: Rijk Binnenkamp, Buschman Consultancy&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20150611_117634505455799a190fa8a.JPG" /> Thu, 11 Jun 2015 16:22:28 +0200Laten we eens ophouden over dat basisinkomenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/laten-we-eens-ophouden-over-dat-basisinkomenhttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/laten-we-eens-ophouden-over-dat-basisinkomen <div><p>Ronald Mulder is, behalve ondernemer en econoom, ook mede-initiatiefnemer van <a href="#">MIES</a> en <a href="http://onsbasisinkomen.nl/">Ons Basisinkomen</a>. Sinds een kleine anderhalf jaar is hij bezig Nederland rijp te maken voor experimenten met een onvoorwaardelijk basisinkomen. Het viel hem op dat iedereen wel een mening over het basisinkomen had, sommigen zelfs een uitgesproken mening over iets waar ze zich eigenlijk niet zo goed in verdiept hebben.&nbsp;</p> <p>Hij schreef hierover een opinie neer op medium.com. Over de valkuilen, de focus op arbeid (betaald en onbetaald) in plaats van banen en over de eigenschappen die het basisinkomen zo bijzonder interessant maken als hoeksteen van een toekomstbestendig sociaal en fiscaal stelsel. Lees <a href="https://medium.com/@ronaldmulder/laten-we-eens-ophouden-over-dat-basisinkomen-9a0223eb2772">hier</a> zijn opinie.&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20150611_1372089408557995cb78606.JPG" /> Thu, 11 Jun 2015 16:00:26 +0200'Waarom het basisinkomen de weg van de toekomst is'http://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/waarom-het-basisinkomen-de-weg-van-de-toekomst-ishttp://www.vivant.org/nl/nieuws/d/detail/waarom-het-basisinkomen-de-weg-van-de-toekomst-is <div><p class="lead">'Is het basisinkomen een utopisch idee? Ja natuurlijk, net zoals de invoering van de achturige werkdag en de afschaffing van de slavernij en de kinderarbeid dat ooit waren. Toen werden dezelfde tegenargumenten als nu bovengehaald: "Dat is onbetaalbaar! Onze economie gaat instorten!" Zou het geen doodzonde geweest zijn, als men toen economische dogma's verder had laten primeren boven fundamentele mensenrechten?', schrijft Sarah Van Liefferinge (Piratenpartij).</p> <p>Nieuwe tijden vragen om nieuwe antwoorden. Door globalisering, digitalisering en automatisering verandert de wereld steeds sneller. We zien hoe ook ongelijkheid, polarisering en radicalisering toenemen. Als we krampachtig vasthouden aan oude instellingen, denkbeelden en gewoontes, dan zullen deze onvermijdelijk botsen met de nieuwe mogelijkheden die de digitale omwenteling ons biedt.</p> <p>Het basisinkomen is geen wondermiddel. Maar het concept, indien juist ingevuld (1200 &agrave; 1500 euro in Belgi&euml;), biedt wel antwoorden op een aantal uitdagingen waar we momenteel mee geconfronteerd worden.</p> <h2>Alternatief voor falende arbeidsmarkt</h2> <p>Zo levert het basisinkomen een alternatief voor de falende arbeidsmarkt en de stijgende werkloosheid. Door robotisering en outsourcing naar lageloonlanden is er onvoldoende betaald werk. Deze trend valt niet te stoppen. We moeten het vinden van een betaalde job dan ook loskoppelen van het recht op een inkomen en een waardig leven. De onzekerheid en de stress die de huidige stand van zaken genereert, is ongezond voor mens en maatschappij.</p> <p>Het gebrek aan betaald werk hoeft geen ramp te zijn, als we onze visie op arbeid en zinvol leven maar bijstellen. We kunnen profiteren van het feit dat robots en technologie onze jobs overnemen. We kunnen de arbeid die er is beter verdelen en kortere werkweken invoeren. We kunnen tijd en ruimte nemen voor vrijwilligerswerk, voor ondernemerschap, voor de zorg voor kinderen en ouderen, voor opleidingen en zelfontplooiing, of simpelweg om even stil te staan en na te denken.</p> <h2>Burn-out en depressie</h2> <p>Basisinkomenexperimenten tonen aan dat deze inkomenszekerheid het aantal dokters- en ziekenhuisbezoeken significant doet dalen: mensen hebben minder psychische klachten en fysieke ongevallen. Onthaasten doet ons deugd, zo blijkt. Het valt moeilijk te ontkennen dat onze hedendaagse samenleving kreunt onder het toenemende aantal depressies, burn-out en andere welvaartsziektes. De ratrace en de groeidwang eisen hun tol. Dit systeem van welvaart boven welzijn is onhoudbaar.</p> <p>Er is genoeg welvaart gecre&euml;erd om armoede en dakloosheid uit te roeien. Maar de huidige verdeelmechanismes, met name de markt waar iedereen krijgt wat ie verdient, en de sociale zekerheid die corrigeert en herverdeelt, werken niet naar behoren, zo toont de realiteit ons. De ongelijkheid blijft toenemen. We hebben nood aan een nieuwe verdeelsleutel.</p> <h2>Betuttelende principes</h2> <p>Bovendien is onze welvaartsstaat gestoeld op de betuttelende principes van controle, bestraffing en activering. Dit paternalistische systeem werkt niet emanciperend en is nodeloos complex, ontransparant en bureaucratisch. De sociale zekerheid heeft haar diensten bewezen, maar is niet meer van deze tijd.</p> <p>Het basisinkomen daarentegen is gebaseerd op de principes van gelijkwaardigheid en empowerment. Elke burger ontvangt hetzelfde bedrag, onafhankelijk van burgerlijke status, levensstandaard of positie op de arbeidsmarkt. Zo ontmijnt het basisinkomen de huidige polarisering tussen zij die werken (en de sociale zekerheid overeind houden) en zij die een uitkering ontvangen (en gestigmatiseerd worden als 'profiteurs'), tussen de verschillende generaties en tussen ambtenaren en zelfstandigen.</p> <p>'Maar hoe gaan we dat in godsnaam betalen?!'</p> <p>Ook de financiering van het basisinkomen biedt interessante en toekomstgerichte antwoorden. Er moet een tax shift komen van lasten op arbeid naar taksen op (luxe)consumptie, milieuvervuiling, grondstoffengebruik, robotisering, kapitaal en financi&euml;le transacties. Het is hoog tijd om de re&euml;le kosten van onze massaproductie-, consumptie- en wegwerpcultuur in rekening te brengen, en de transitie te maken naar een duurzame en rechtvaardige economie. Daarnaast biedt de afslanking van de bureaucratie een bron van inkomsten en een welkome shift van uitgaven.</p> <p>'Maar wie gaat de rotjobs dan nog willen uitvoeren?!'</p> <p>Nou, dan zullen we de mensen die deze uitvoeren maar beter moeten betalen. Hoe logisch is het dat zij die werk leveren dat geen enkele meerwaarde biedt aan mens en maatschappij, de zogenaamde bullshit jobs, vaak belachelijk veel meer geld verdienen dan diegenen die onze straten en gebouwen proper houden, of zij die onze kinderen en zieken verzorgen? Wordt het niet eens tijd om een einde te maken aan deze perversiteit?</p> <p>'Maar wat met de migranten die massaal naar hier zullen afzakken?!'</p> <p>Om een massale toestroom te vermijden, zal de uitkering van het basisinkomen in eerste instantie gekoppeld moeten worden aan staatsburgerschap. Maar er is meer dan dat. Niemand verlaat zonder reden zijn of haar geboortegrond. Vaak is het om te ontsnappen aan oorlog of armoede.</p> <p>Zolang wij onze Westerse welvaart verder bouwen op goedkope arbeid en grondstoffen, op uitbuiting en het omzeilen van strenge milieumaatregelen en fiscale verplichtingen, houden we het probleem mede in stand. We zullen als consumenten moeten leren kiezen voor kwalitatieve lokale producten in plaats van een massa goedkope spullen. Ook hier bieden de transitie naar een rechtvaardige en duurzame economie en de invoering van een (mondiaal) basisinkomen langetermijnsoplossingen.</p> <p>'Maar we kunnen onze sociale zekerheid toch niet zomaar afschaffen?!'</p> <p>De invoering van het basisinkomen zal stapsgewijs moeten gebeuren, via lokale en kleinschalige experimenten. Ook het bedrag zal geleidelijk aan moeten groeien, samen met het vertrouwen in het concept. We mogen geen vrede nemen met een basisinkomen van &euro;700. Dit is misschien een leuk extraatje voor velen, maar geen levenswaardig loon. En zolang bijkomende uitkeringen, controles en bureaucratische rompslomp nodig zijn om te vermijden dat men onder de armoedegrens belandt, kunnen we niet spreken van een volwaardig basisinkomen.</p> <p>Is het basisinkomen een utopisch idee? Ja natuurlijk, net zoals de invoering van de achturige werkdag (die we vieren op 1 mei) en de afschaffing van de slavernij en de kinderarbeid dat ooit waren. Toen werden dezelfde tegenargumenten als nu bovengehaald: "Dat is onbetaalbaar! Onze economie gaat instorten!" Zou het geen doodzonde geweest zijn, als men toen economische dogma's verder had laten primeren boven fundamentele mensenrechten?</p> <p>Bron: Knack Online, 1 mei 2015<br />Opinie geschreven door Sarah Van Liefferinge (Piratenpartij)&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p></div> <br /> <img src="/image/references/20150504_7618057845547c962c547b.jpg" /> Mon, 04 May 2015 21:32:37 +0200