Liberales activiteiten

22 maart 2011

Nieuwsbrief 304 - Vrijdag 18 maart 2011
'Liberales is een onafhankelijke liberale denktank'Inhoudsopgave

 1. 'Laten we vooral niet in paniek slaan ' van Werner Vanderleen - Column
 2. 'Uniseksuele obsessie' van Philippe Colle - Essay
 3. Het beste moet nog komen - Etienne Vermeersch - Interview
 4. 'Geert Wilders. Tovenaarsleerling' van Meindert Fennema - Boek
 5. 'Suis-je Maudite. La Femme, la Charia et le Coran ' van Lubna Ahmad El-Hussein - Boek
 6. 'De naamlozen' van Joshua Ferris - Boek
 7. Dirk Verhofstadt in gesprek met Etienne Vermeersch - Figuur
 8. 'L’Assaut ' van Julien Leclercq - Film
 9. AgendaColumn
'Laten we vooral niet in paniek slaan ' van Werner Vanderleen
Kerncentrales zullen ze er nog een tijdje zijn. Het voorstel om nu stresstesten te voorzien op basis van wat we uit Japan kunnen leren is de weg die we moeten volgen: laten we die testen uitvoeren, de conclusies daaruit openbaar maken en de daarbij horende aanpassingen uitvoeren. De helft van onze stroomvoorziening komt nog altijd uit kernenergie. Dat is heel veel. Als we dit willen vervangen door duurzame groene elektriciteitsproductie zullen er nog veel investeringen nodig zijn. Laten we die ook doen, rekening houdend met onze beloftes om de CO2 uitstoot omlaag te krijgen. Want het is pas als de vervangende capaciteit er is, dat kan besloten worden om de kerncentrales te sluiten. Lees meer.

Essay
'Uniseksuele obsessie' van Philippe Colle
Een vrouw van 30 jaar, die een schuldsaldoverzekering van 100.000 euro afsluit over een periode van 25 jaar, betaalt vandaag een premie van 240 euro per jaar tegenover 400 euro voor een man. Als gevolg van het verbod om voortaan rekening te mogen houden met het betere risico dat de vrouw nu eenmaal uitmaakt, aangezien ze gemiddeld 6 à 7 jaar langer leeft dan een man, zal haar premie niet langer 40 procent lager liggen, maar daarentegen met tientallen procenten stijgen. We hebben dit fenomeen al in de BA-autoverzekering mogen ervaren, toen de wetgever eind 2007 het verbod om nog onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen in die tak invoerde. Lees meer.

Interview
Etienne Vermeersch - Het beste moet nog komen
Morgen ben je misschien dood, of lig je in een coma. Ik ben bang om dement te worden, vandaar mijn euthanasieaanvraag. Maar ik ben niet bang om dood te gaan. Ik ga ervan uit dat ik nog drie jaar te leven heb, en het beste moet nog komen. Ik moet mijn magnum opus nog schrijven: een boek over mijn fundamentele filosofie. Wat is bewustzijn, wat is informatie, hoe zit de wereld in elkaar? Ik heb me onlangs nog opgewonden over Kristien Hemmerechts. Toen ze vijftig werd, had ze het allemaal gehad, vond ze. Waarop ik zei: meisje, ik ben er 76 en het moet nog beginnen! Interview door Griet Plets. Lees meer.

Boek
'Geert Wilders. Tovenaarsleerling' van Meindert Fennema
Een cruciaal element in het gedachtegoed van Wilders is zijn pleidooi voor de versterking van de Nederlandse nationale identiteit. Net zoals andere nationalisten deelt hij de burgers dan ook op in ‘goede’ en ‘slechte’ Nederlanders. Het is tegen deze praktijk dat Mario Vargas Llosa regelmatig uitspreekt omdat hij achter elk pleidooi voor een groepsidentiteit een aanval ziet op de individuele vrijheid. In die zin staan de ideeën van nationalisten zoals Wilders haaks op de kernwaarden van het liberalisme waarin niet een geloof, een gemeenschap of een volk centraal staat, maar wel de vrijheid van het individu. Recensie door Dirk Verhofstadt. Lees meer.

Boek
'Suis-je Maudite. La Femme, la Charia et le Coran ' van Lubna Ahmad El-Hussein
Vorig jaar verscheen het boek Veertig Zweepslagen van Lubna al-Hoessein, de vrouw die bekend werd omdat zij in Soedan tot die straf veroordeeld werd wegens het dragen van een broek. Nu verscheen haar tweede boek over de positie van de vrouw tegenover de sharia en de Koran. Lubna Ahmad el-Hussein is een moslima die revolteert tegen de Soedanese islamitische wet. Haar boek Suis-je Maudite. La Femme, la Charia et le Coran is een striemende aanklacht tegen de onderdrukking van vrouwen door een islam die de mannen verminkt hebben. De auteur stelt dat gods woord in de loop der eeuwen door de mannen werd vervalst. Recensie door Erik Willaert. Lees meer.

Boek
'De naamlozen' van Joshua Ferris
De naamlozen is een zeldzaam aangrijpend boek waarvan we niet goed begrijpen waarom het in de VS zo’n immens succes is geworden. Met zijn nimmer aflatende zwartgalligheid en zijn unieke combinatie van kilte en sarcasme doet het immers heel erg Europees aan. Tim laveert de hele roman lang op de rand van de zelfmoord en ieder lichtpuntje wordt al na een paar pagina’s in duisternis gesmoord. Er is geen manier om te ontkomen aan het lot in deze ondergangsfabel. Misschien appelleert het boek wel aan de doomsfeer die in bepaalde Amerikaanse milieus na drie jaar crisis een modus vivendi is geworden. Recensie door Marnix Verplancke. Lees meer.

Figuur
Dirk Verhofstadt in gesprek met Etienne Vermeersch
Etienne Vermeersch is emeritus-hoogleraar en al 30 jaar een van de meest toonaangevende filosofen in ons land. Hij studeerde voor priester, maar na vijf jaar trad hij uit de Jezuïetenorde en werd een strijdbare atheïst. Dirk Verhofstadt is doctor in de Moraalwetenschap en publicist. Tijdens de zomer van 2010 voerden ze een lang en indringend gesprek over de thema’s die Etienne Vermeersch in zijn leven en ook vandaag nog bezig houden. Het is een filosofische reis doorheen de tijd. Op dinsdag 22 maart om 20 uur gaan ze met elkaar in gesprek in Auditorium E, Blandijnberg 2 te Gent. Inleiding door prof. Johan Braeckman. Inkom is gratis maar inschrijven is nodig. Lees meer.

Film
'L’Assaut ' van Julien Leclercq
Zaterdag 24 december 1994. Vier terroristen van de GIA (Gewapende Islamitische Groep) kapen een Airbus A300 van Air France op het vliegveld van Algiers. De Airbus met bestemming Parijs heeft 227 passagiers aan boord. Niemand weet wat de terroristen van plan zijn het met vliegtuig, enkel dat ze gewapend zijn en vastberaden. Ze vragen de vrijlating van hun ‘wapenbroeders’ and eisen dat het vliegtuig meteen opstijgt. Het interventieteam van de Franse Gendarmerie komt ter plaatse. 21 miljoen televisiekijkers beleven live hoe zij een einde maken aan de gijzeling... Lees meer.

Agenda
Donderdag 17 maart 2011
Joachim Pas over de Belgische atheismecampagne
De Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen organiseert op donderdag 17 maart om 20 uur een lezing door Joachim Pas over 'De Belgische atheismecampagne'. Dit vindt plaats in de Universiteit Antwerpen aula R004, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. De inkom is gratis. Voor meer info: mailto:jurgen.slembrouck@ua.ac.be.

Vrijdag 18 maart 2011
Guy Vanhengel bij Liberale Associatie Gent
De Liberale Associatie Gent organiseert op vrijdag 18 maart om 20 uur een gespreksavond met Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting Guy Vanhengel over over modern liberalisme, het huidig politieke landschap en de uitdagingen van de hedendaagse politicus. Interviewer is Nico Burssens. Dit vindt plaats in de hall van de ING Bank, Kouter 173 te Gent. Nadien volgt een receptie. Inkom is gratis. Ingschrijven kan op onderstaand adres. Voor meer info: mailto:geert.versnick@hotmail.com.

Dinsdag 22 maart 2011
Dirk Verhofstadt in gesprek met Etienne Vermeersch
Liberales en de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent organiseren op 22 maart om 20 uur de voorstelling van het nieuwste boek van Dirk Verhofstadt onder de titel 'Dirk Verhofstadt in gesprek met Etienne Vermeersch. Een zoektocht naar waarheid'. Dirk Verhofstadt zal die avond Etienne Vermeersch interviewen over het ontstaan van het heelal, de eerste mens, het bestaan van Jezus, de misogynie in de Bijbel en de Koran, abortus en euthanasie, het belang van milieu, de rechten van dieren, het belang van kunst en de dood. De inkom is gratis maar reserveren moet op dirkv@liberales.be. De eerste 600 aanwezigen hebben een plaats. Dit vindt plaats in Auditorium E, Blandijnberg 2 te Gent. Voor meer info: mailto:dirkv@liberales.be.

Dinsdag 22 maart 2011
Tim De Mey over 'Een metafilosofische trip naar mogelijke werelden'.
De Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Universiteit Gent, Dienst Permanente Vorming organiseert op dinsdag 22 maart om 20 uur een lezing door Tim De Mey over 'Een metafilosofische trip naar mogelijke werelden'. Deze lezing past in het programma 'Utopie op het raakvlak van wijsbegeerte en literatuur'. Dit vindt plaats in Auditorium B, Blandijnberg 2 te Gent. Voor meer info: http://www.philosophy.ugent.be/actuele_filosofie.

Donderdag 24 maart 2011
Jean Paul Van Bendegem over atheisme en humanisme
De Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen organiseert op donderdag 24 maart om 20 uur een lezing door prof. Jean Paul Van Bendegem (Vrije Universiteit Brussel)over 'Atheisme en humanisme, ruimte voor spiritualiteit?' Dit vindt plaats in de Universiteit Antwerpen aula R004, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. De inkom is gratis. Voor meer info: mailto:jurgen.slembrouck@ua.ac.be.

Donderdag 24 maart 2011
Prof. Theo Notteboom over de haven van Antwerpen
Het Provinciaal Kaderinstituut (PKI) organiseert op donderdag 24 maart om 20 uur een lezing door professor Theo Notteboom (UA) over De haven van Antwerpen: primus inter pares? Deze lezing vindt plaats in het Liberaal Huis, St. Aldegondiskaai 18 te Antwerpen. De inkom is gratis. Inschrijven kan op onderstaand mailadres. Voor meer info: mailto:sg@advocant.com .

Dinsdag 29 maart 2011
ACLVB en Liberale Mutualiteiten bij LVV
Het Liberaal Vlaams Verbond organiseert op disndag 29 maart om 18u15 een debat met Jan Vercamst, voorzitter van de Liberale Vakbond ACLVB, en Geert Messiaen, secretaris-generaal van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten over hun relatie met de Open Vld. Moderator is Bert Cornelis. Dit vindt plaats in hotal Sandton Brussels Centre, Parochiaansstraat 15-27 te 1000 Brussel. Inkom is gratis. Inschrijven kan op onderstaand mailadres. Voor meer info: mailto:info@hetlvv.be.

Dinsdag 29 maart 2011
Bart Vandenabeele over 'Schopenhauer over leven, kunst en troost'.
De Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Universiteit Gent, Dienst Permanente Vorming organiseert op dinsdag 29 maart om 20 uur een lezing door Bart Vandenabeele over 'Schopenhauer over leven, kunst en troost'. Deze lezing past in het programma 'Utopie op het raakvlak van wijsbegeerte en literatuur'. Dit vindt plaats in Auditorium B, Blandijnberg 2 te Gent. Voor meer info: http://www.philosophy.ugent.be/actuele_filosofie.

Dinsdag 29 maart 2011
FilosofieSchool over Spinoza met dr. Tinneke Beeckman (VUB)
De tweede FilosofieSchool draait rond Spinoza. De deskunige is dr. Tinneke Beeckman (VUB). De FilosofieSchool vindt plaats in het MSI, Erasmusplein 2 in Leuven. Deelname is 5 euro. Graag inschrijven op info@liberales.be. Meer info op FilosofieSchool Voor meer info: mailto:info@liberales.be.

Woensdag 30 maart 2011
Multatuli-lezing 2011
De KULeuven organiseert op woensdag 30 maart om 18 uur de Multatuli-lezing door Frank Furedi over 'De ambivalente implicaties van tolerantie'. Dit vindt plaats in de Promotiezaal, Universiteitshal, Naamsestraat 22 te Leuven. Inkom is gratis, maar inschrijven moet op onderstaand adres. Voor meer info: mailto:veerle.achten@oce.kuleuven.be.

Donderdag 31 maart 2011
De (on)wenselijkheid van een militant atheisme
De Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen organiseert op donderdag 31 maart om 20 uur een debat over 'De (on)wenselijkheid van een militant atheisme?' met Prof. Patrick Loobuyck (UA), Prof. Ludo Abicht (UA), Dr. Tinneke Beeckman (VUB), Dr. Dirk Verhofstadt en Bart Coenen. Dit vindt plaats in de Universiteit Antwerpen aula R001, Rodestraat 14, 2000 Antwerpen. De inkom is gratis. Voor meer info: mailto:jurgen.slembrouck@ua.ac.be.

Donderdag 31 maart 2011
Johan Braeckman over 'Neurowetenschappen en de vrije wil'
Het LVSV-Gent organiseert op donderdag 31 maart om 20 uur een lezing door professor Johan Braeckman over 'Neurowetenschappen en de vrije wil'. Dit vindt plaats in het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te Gent. Voor meer info: http://lvsvgent.be/.

Dinsdag 5 april 2011
Tinneke Beeckman over 'Utopie en anti-utopie: More versus Machiavelli'.
De Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Universiteit Gent, Dienst Permanente Vorming organiseert op dinsdag 5 april om 20 uur een lezing door Tinneke Beeckman over 'Utopie en anti-utopie: More versus Machiavelli'. Deze lezing past in het programma 'Utopie op het raakvlak van wijsbegeerte en literatuur'. Dit vindt plaats in Auditorium B, Blandijnberg 2 te Gent. Voor meer info: http://www.philosophy.ugent.be/actuele_filosofie.

Woensdag 6 april 2011
Erik Schliesser over 'de Oostenrijkse School'
Het LVSV-Gent organiseert op woensdag 9 maart om 20 uur een discussieavond met Erik Schliesser over 'de Oostenrijkse School'. Dit vindt plaats in het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te Gent. Voor meer info: http://lvsvgent.be/.

Zaterdag 9 april 2011
Feest van de Filosofie
Op zaterdag 9 april 2011 vindt in Leuven de tweede editie plaats van het Feest van de Filosofie. In het Kunstencentrum STUK wordt een hele dag nagedacht en gedebatteerd over Het Echte Leven. Moeten we het heersende ideaal van authenticiteit begrijpen als een modetrend, als nostalgie of als een vorm van egocentrisme? Of onthult de hunkering naar echte liefde en echte televisie een dieper menselijk verlangen? Filosofen, schrijvers en cineasten vertellen het publiek wat ze er echt van denken tijdens lezingen en interviews. Deelnemers kunnen ook hun eigen mening kwijt in een van de workshops. Met onder meer Susan Neiman, Frank Westerman, Bernard Dewulf, Paul van Tongeren, Joep Dohmen en vele anderen. Zie ook www.feestvandefilosofie.be Voor meer info: fran.venken@hiw.kuleuven.be.

Dinsdag 19 april 2011
Nel Grillaert over 'Utopie en distopie in de 19de eeuwse Russische literatuur en filosofie'.
De Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Universiteit Gent, Dienst Permanente Vorming organiseert op dinsdag 19 april om 20 uur een lezing door Nel Grillaert over 'Utopie en distopie in de 19de eeuwse Russische literatuur en filosofie'. Dit vindt plaats in Auditorium B, Blandijnberg 2 te Gent. Voor meer info: http://www.philosophy.ugent.be/actuele_filosofie.

Dinsdag 26 april 2011
FilosofieSchool over Karl Marx met Ludo Abicht (UGent)
De derde FilosofieSchool draait rond Karl Marx. De deskunige is professor en auteur Ludo Abicht (UGent). De FilosofieSchool vindt plaats in het MSI, Erasmusplein 2 in Leuven. Deelname is 5 euro. Graag inschrijven op info@liberales.be. Meer info op FilosofieSchool Voor meer info: http://www.filosofieschool.be.

Dinsdag 26 april 2011
Mark Pennington over 'Environmental Liberalism'
Het LVSV-Gent organiseert op dinsdag 26 april om 20 uur een lezing door Mark Pennington over 'Environmental Liberalism'. Dit vindt plaats in het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te Gent. Voor meer info: http://lvsvgent.be/.

Dinsdag 26 april 2011
Petra Van Brabandt over 'Pornocratie als utopie'.
De Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Universiteit Gent, Dienst Permanente Vorming organiseert op dinsdag 26 april om 20 uur een lezing door Petra Van Brabandt over 'Pornocratie als utopie'. Dit vindt plaats in Auditorium B, Blandijnberg 2 te Gent. Voor meer info: http://www.philosophy.ugent.be/actuele_filosofie.

Woensdag 27 april 2011
Gyorgy Konrad bij Liberales
Liberales organiseert op woensdag 27 april om 20 uur de voorstelling van het boek 'Slingerbeweging' van de Hongaarse schrijver Gyorgy Konrad. Hij zal geinterviewd worden door Dirk Verhofstadt. Dit vindt plaats in de Blauwe Zaal van het Liberaal Archief, Kramersplein 23 te Gent. Inkom is gratis, maar inschrijven is verplicht op onderstaand mailadres. Voor meer info: mailto:dirkv@liberales.be.

Dinsdag 24 mei 2011
Arnon Grunberg over 'Het utopiesyndroom'.
De Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de Universiteit Gent, Dienst Permanente Vorming organiseert op dinsdag 24 mei om 20 uur een lezing door Arnon Grunberg over 'Het utopiesyndroom'. Dit vindt plaats in Auditorium B, Blandijnberg 2 te Gent. Voor meer info: http://www.philosophy.ugent.be/actuele_filosofie.

Facebook groep

U kan ook lid worden van onze Facebook groep.

Nieuwsbrief
Verdeel deze nieuwsbrief
Stuur (of forward) deze nieuwsbrief aan uw vrienden en kennissen. Hou ze op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de liberale beweging. Iedereen kan intekenen op onze gratis nieuwsbrief op http://www.liberales.be. Geef ook uw commentaar, kritiek en suggesties. Reacties op onze teksten kunt u kwijt op ons discussieforum. U kunt er actief deelnemen aan de discussies. Heeft u zelf een artikel, boekbespreking, filmtip of agendapunt, dan kunt u dit doorsturen naar dirk@liberales.be. Wie meer informatie wil over de onafhankelijke denktank Liberales kan terecht op onze website of kan contact opnemen met Andreas Tirez (GSM 0032 485 24 46 71 of andreas@liberales.be). Tot volgende week.

← Terug naar het overzicht

Meer nieuws

 1. 7 september 2017 In dialoog met politici over het basisinkomen: zaterdag 23 september 2017
 2. 23 juni 2017 Betaalbaarheid basisinkomen
 3. 29 maart 2017 Basisinkomen voor iedereen: durven we het aan?
 4. 4 januari 2017 Wat als... iedereen zomaar 560 euro per maand krijgt
 5. 27 december 2016 Zes op tien Vlamingen wil basisinkomen voor iedereen