Nele Lijnen opent debat basisinkomen in parlement

5 november 2016

Open Vld Kamerlid Nele Lijnen vraagt in een resolutie aan het Planbureau om de kost en impact na te rekenen van het invoeren van een basisinkomen in België. Ze pleit op Europees niveau voor een wetenschappelijk proefproject. “Overal in Europa leeft het debat over de zin en onzin van een universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen. Met deze resolutie wil ik de discussie openen in ons parlement en land.”

Het klinkt misschien gek: elke burger ontvangt van de overheid maandelijks en onvoorwaardelijk een som geld om in de basisbehoeften te voorzien. “Nochtans groeit het aantal voorstanders van zo’n basisinkomen dag na dag, zowel ter linker- als rechterzijde”, stelt Kamerlid Nele Lijnen vast. 

“Het basisinkomen biedt mensen meer financiële zekerheid en daardoor ook minder stress en meer vrijheid. Iedereen kan zonder zorgen doen wat hij of zij wil: werken, ondernemen, zorgen voor familieleden, studeren… Uit studies van onder meer de OESO blijkt dat mensen allerminst voor de hangmat kiezen. Er zouden ook positieve effecten zijn op het welzijn en de armoedecijfers”, aldus het liberale Kamerlid. 

Het basisinkomen biedt ook een alternatief voor het huidige systeem van sociale zekerheid, een mastodont met een veelheid aan dure administraties en ingewikkelde regeltjes. “Zeker nu we ons in een tijdsgewricht bevinden waarin verschillende evoluties het huidige systeem zwaar onder druk zetten: denk aan de vergrijzing, automatisering en flexibilisering van arbeid, globalisering, een groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden…”

Open Vld uitte vorig jaar op het congres ‘Mensen sterker maken in veranderende tijden’ de ambitie om het principe van een basisinkomen verder te onderzoeken. Lijnen voegt nu de daad bij het woord en dient een resolutie in om het debat ook in het federaal parlement te openen. 

Vooreerst vraagt ze aan het Federaal Planbureau om de financiële en structurele impact van de invoering van een basisinkomen in België te onderzoeken. “Het meest gehoorde tegenargument is dat dit onbetaalbaar zou zijn. Nochtans schat de OESO dat ons land een basisinkomen van ongeveer 750 euro per maand zou kunnen uitkeren door het schrappen van alle onderdelen van de sociale zekerheid die niet aan de gezondheidszorg zijn gerelateerd”, zegt Lijnen. “Maar voor de hygiëne van het debat zijn betrouwbare cijfers onmisbaar. Het Planbureau is het meest geschikt om een simulatie voor België uit te werken.”

Het liberale Kamerlid stelt vast dat de discussie over het basisinkomen overal in Europa leeft en verder gevorderd is dan bij ons. De Franse Senaat onderzoekt sinds mei de invoering van een basisinkomen. Zwitserland organiseerde in juni een referendum over de invoering en in Finland en het Nederlandse Utrecht starten binnenkort experimenten. “Ons land mag niet achterblijven. Probleem is wel dat die experimenten allemaal te beperkt zijn in duur, omvang of doelgroep.” 

Daarom vraagt Lijnen in haar resolutie om op Europees niveau een wetenschappelijk onderbouwd proefproject uit te werken in een lidstaat. “Het experiment zou dus over een gehele generatie moeten lopen en een echt basisinkomen moeten toekennen dat universeel, onvoorwaardelijk en individueel is.” Estland zou daar voor in aanmerking komen. “Pas na zo’n betrouwbaar experiment kunnen we nagaan of de positieve en negatieve voorspellingen effectief stroken met de feiten”, besluit Lijnen.

← Terug naar het overzicht

Meer nieuws

  1. 7 september 2017 In dialoog met politici over het basisinkomen: zaterdag 23 september 2017
  2. 23 juni 2017 Betaalbaarheid basisinkomen
  3. 29 maart 2017 Basisinkomen voor iedereen: durven we het aan?
  4. 4 januari 2017 Wat als... iedereen zomaar 560 euro per maand krijgt
  5. 27 december 2016 Zes op tien Vlamingen wil basisinkomen voor iedereen