Onze welvaart in gevaar?

27 augustus 2011

Bron: De Tijd 27/08/2011
Column door Roland Duchâtelet


Griekenland kampt met een ontspoorde begroting, Spanje met een huizenhoge jeugdwerkloosheid. Nu Warren Buffett het Amerikaanse overheidstekort mee wil helpen oplossen door de rijken meer belastingen te laten betalen, vragen sommigen zich af of de welvaart in deze onvoorspelbare tijden 'eerlijk' verdeeld is.

Dat is bij ons de verkeerde vraag, niet enkel omdat de belastingen hier al te hoog zijn.

Het gaat er niet om de taart zo gelijk mogelijk te verdelen, het gaat erom de taart zo groot mogelijk te maken én het kleinste stuk van de taart groter te maken dan het stukje uit de taart van de communisten. Die communistische stukjes waren niet groot, vraag het maar aan al die Oostblokkers die wij hier na de val van de Muur verwelkomd hebben.

De helft van de wereldbevolking heeft een halve eeuw lang het communisme beoefend, zonder groot succes. Het communisme werd overigens in Rusland snel vervangen door staatskapitalisme, tenslotte ook een vorm van kapitalisme, met iets meer succes.

Het is zinvol iets uit die ruime ervaring te leren. De les is dat de mens individualistisch denkt en dat een economisch systeem slechts sociaal én werkbaar is als het solidair ontworpen is, waarbij de burgers niet buiten de ingebakken solidariteit kunnen. Zo ver staan we op dit ogenblik in West- Europa. Alle serieuze politieke partijen zijn ervan overtuigd dat een sterke sociale zekerheid noodzakelijk is. Ze zijn er ook van overtuigd dat de vrije markt beter werkt dan de planeconomie om dat doel te bereiken en inmiddels is iedereen ook ecologisch bewust.

De plotse vrees dat we 'de buikriem zullen moeten aanspannen' is ongegrond, op voorwaarde dat onze overheid nu snel de juiste beslissingen neemt om meer welvaart en meer welzijn te realiseren.

Door de aanhoudende jaarlijkse megagroei van de economie in reusachtige landen zijn er genoeg opportuniteiten voor ons om daar mee van te profiteren door bijvoorbeeld in die landen machines of auto's te verkopen.

Onze overheid moet het volgende doen:

* Véél efficiënter worden. Het aantal mensen dat op een of andere manier werkt voor de overheid is gestegen van 400.000 in 1950 tot 1,2 miljoen nu. Dank zij het internet, mobiele telefoons en computers zou men verwachten dat de taken die men in 1950 deed nu met de helft van de mensen moet kunnen, zoals dat in de privé over dezelfde periode is gegaan. Een terugplooi op de kerntaken van de overheid dringt zich op.

* Dankzij die efficiëntiewinst de belastingen sterk verminderen.

* Behalve de belastingen verminderen, de andere belastingen voor een groot stuk verschuiven, waardoor de remmen op de ruil, op het werk tussen de mensen, weggewerkt worden of tenminste verminderen.

Als je een pint drinkt op café, gaat de helft van wat je betaalt naar de staat. Als die belasting nul zou zijn en de pintjes dus aan de helft van de prijs worden aangeboden, zouden veel meer mensen op café en op restaurant gaan. Bijgevolg zouden meer garçons en koks aan het werk zijn, die op hun beurt weer meer inkomen hebben. De belastingen op diensten - of het belasting op arbeid of btw is, maakt niet uit - dient te worden afgeschaft.

Het is voor gepensionneerden nog steeds zeer ingewikkeld te werken zonder veel te moeten inleveren. Als men alle gepensioneerden onbelast, dus onbestraft, zou laten bijverdienen, bijvoorbeeld appelen en peren plukken of in de horeca werken, zouden die mensen meer verdienen en dat geld vroeg of laat ook weer uitgeven.

Onze overheid moet eindelijk gaan beseffen dat ze niet kan verwachten dat werklozen voor 1 euro per uur gaan werken. Werken zou minstens het dubbele moeten opleveren van thuisblijven. Dan zouden er plots veel meer mensen wél beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Om het verlies aan inkomsten uit slechte belastingen deels te compenseren, worden de 'goede' belastingen verhoogd: de belasting op brandstoffen, de belasting op alcohol en sigaretten en de belasting op financiële transacties. De btw op producten die op grote schaal buiten België vervaardigd worden, zoals speelgoed, computers en mobiele telefoons, wordt verhoogd. En de subsidies worden samen met de bijhorende administraties afgeschaft.

Met die cocktail van maatregelen kan België het meest welvarende land van de wereld worden, want we hebben een schitterend land met talloze troeven.

← Terug naar het overzicht

Meer nieuws

  1. 7 september 2017 In dialoog met politici over het basisinkomen: zaterdag 23 september 2017
  2. 23 juni 2017 Betaalbaarheid basisinkomen
  3. 29 maart 2017 Basisinkomen voor iedereen: durven we het aan?
  4. 4 januari 2017 Wat als... iedereen zomaar 560 euro per maand krijgt
  5. 27 december 2016 Zes op tien Vlamingen wil basisinkomen voor iedereen