Over Vivant

vivantVivant werd opgericht in 1997 door Roland Duchâtelet om een concreet antwoord te bieden voor het probleem van globalisering en de overgang van een industriële samenleving naar een dienstenmaatschappij. Vivant verdedigt de individuele vrijheid en een sterke sociale zekerheid in een context van vrije markteconomie.

In het verleden was Vivant een politieke partij, nu is Vivant een vereniging die er een positieve kijk op mensen en op de wereld op nahoudt. Zelf spreken we liever van een beweging, omdat we letterlijk zaken en mensen in beweging willen brengen, we willen verandering. Waarom? Omdat we willen dat iedereen het morgen beter heeft dan vandaag.

Onze ideeën mogen er best zijn, en ze bestaan heus niet enkel op papier. Meer nog, in sommige steden en landen worden ze met succes toegepast. Wat we eigenlijk willen bereiken, is dat werkelijk elke persoon, rijk of arm, de volledige vrijheid heeft om gelukkig te worden. Natuurlijk is geluk iets heel moeilijk om te definiëren, en weet je zelf best wat het voor jou betekent. Waar het Vivant om gaat, is dat je de mogelijkheid krijgt om dat geluk na te streven op die manier die jij verkiest. Het mooiste van al is: daar wordt iedereen beter van.

 

Waar staat Vivant voor?

Onze samenleving kan gerust beschouwd worden als welvarend. Toch lopen een aantal zaken mis, en is niet iedereen zo goed af. Zo vallen nog veel mensen uit de boot als je goed naar onze sociale zekerheid kijkt. Daarnaast belasten we menselijke activiteit op een heel vreemde manier, wat ongewenste gevolgen met zich meebrengt. Tot slot hebben mensen ook veel te weinig inspraak in beslissingen die invloed hebben op hun leven. Vivant zal daarom altijd pleiten voor volgende drie kernpunten:

1. Een volwaardig basisinkomen voor iedereen

We zeggen wel dat we in België en andere landen van Europa een stevig sociaal vangnet hebben uitgebouwd, maar da's niet helemaal waar. Het recht op ondersteuning van de staat krijg je namelijk niet automatisch. Daarom wil Vivant dat iedereen een basisinkomen krijgt. Op die manier hebben we pas echt een stevig instrument tegen de armoede in handen.

Bovendien schaffen we tegelijkertijd ook veel regels, beperkingen en verplichtingen inzake werken af. Zo is iedereen echt vrij om bovenop het basisinkomen nog bij te verdienen. Gepensioneerd, student, artiest of kersverse ouder: iedereen krijgt er een pak geluk en vrijheid bij.

Ook onze economie zal er wel bij varen: als echt elke burger een basisinkomen ter beschikking heeft, zal er ook meer bedrijvigheid zijn, en dus ook meer handel. We kunnen ons sociaal zekerheidsstelsel dan grondig hervormen en vereenvoudigen. Ook daardoor zullen middelen vrijkomen.

2. Producten belasten in plaats van mensen

Vivant wil zeker "de belastingen" niet afschaffen. Nee, waar wij voor staan, is voor zogeheten slimme belastingen. Zo is het volstrekt onlogisch om arbeid, het werk dat we allemaal verrichten, heel zwaar te gaan belasten zoals nu het geval is. Immers, door te werken creëren we net welvaart voor onszelf en voor anderen. Beter is het om producten en handelingen die bijvoorbeeld milieuvervuilend zijn, zwaarder te belasten. Dat kan onder de vorm van een hogere BTW.

Aan de prijs van iets wat je aankoopt verandert dat niets. Want als de lasten op al het werk zakken, zakt de loonkost, en dus ook de prijs. Dat gedeelte kan dan vervangen worden door een rechtvaardige en slimme belasting. Ook hier winnen we extra, doordat werkgevers de vraag naar arbeid zullen vergroten. Of doordat we zoals met het basisinkomen alles veel eenvoudiger kunnen organiseren.

3. Meer inspraak

Mensen weten eigenlijk heel goed wat ze willen. Met het internet en de nieuwe media kan iedereen bovendien razendsnel informatie opzoeken om zich een mening te vormen. Soms zeggen we bij Vivant wel eens dat burgers beter en sneller tot de kern van de zaak kunnen komen dan politici. En daarom vinden we dat mensen zelf zo vaak mogelijk moeten kunnen beslissen over het beleid, op gemeentelijk, federaal en eender welk beleidsniveau.

Dat kan door het invoeren van het bindend referendum. Wanneer burgers graag een hervorming willen doorvoeren of afvoeren, dan kunnen ze zich hiervoor engageren en steun verzamelen bij anderen. Dat kan enkel met goede argumenten. Op die manier kunnen veel meer mensen deelnemen aan het publieke debat dan nu het geval is. En op het einde van de rit is er dan het referendum, waardoor elke persoon zich kan uitspreken voor of tegen een bepaald voorstel. De uitkomst van dat referendum is uiteraard bindend, omdat het democratische proces maximaal heeft gespeeld.