Programma

1
belastinghervorming

Belastingsverschuiving van arbeid en consumptie

België is niet alleen bekend om zijn bier en chocolade. We heffen torenhoge belastingen, vooral op werk. Daardoor ligt uw netto inkomen veel lager dan uw bruto inkomen.
Daarbovenop komen nog lasten die uw werkgever betaalt. Die heeft het daarom moeilijk om competitief te blijven in een economie die geen landgrenzen kent. En dus verhuist werkgelegenheid naar landen waar arbeid goedkoper is. Vivant heeft een oplossing.

Lees meer →

2
basisinkomen

Invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen

Vrijheid kan niet bestaan zonder twee dingen. Eerst en vooral heb je bestaanszekerheid nodig, een houvast om in al je basisbehoeftes zoals huisvesting en voedsel te voorzien.
Ten tweede geeft die zekerheid je de kans om actief te zijn, om te werken, te leren, hobby’s te beoefenen…. En daarom wil Vivant ons complexe kluwen van uitkeringen en vervangingsinkomens ruilen voor één eenvoudig maar vooral rechtvaardig systeem: het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen.

Lees meer →

3
democratie

Invoering van het bindend referendum

Eens om de zoveel jaar breng je je stem uit bij verkiezingen. In de tijd daartussen heb je echter helemaal geen vat op de beslissingen die worden genomen.
Politieke partijen bepalen al die tijd zelf welke onderwerpen op de agenda komen en hoe de besluitvorming eruit ziet. Vivant wil daarom de invoering van het Bindend Referendum Op Volksinitiatief.

Lees meer →

Documenten