De slimste belastinghervorming ter wereld

België is niet alleen bekend om zijn bier en chocolade. We heffen torenhoge belastingen, vooral op werk. Daardoor ligt uw netto inkomen veel lager dan uw bruto inkomen. Daarbovenop komen nog lasten die uw werkgever betaalt. Die heeft het daarom moeilijk om competitief te blijven in een economie die geen landgrenzen kent. En dus verhuist werkgelegenheid naar landen waar arbeid goedkoper is. Vivant heeft een oplossing.

Maar we hebben het hier toch goed, zal u denken? Dat klopt. Belastingen worden ondermeer gebruikt om onze uitgebreide sociale zekerheid te bekostigen. En daar schuilt het probleem. Hoe hoger de belastingen, hoe minder economische activiteit. Hoe minder economische activiteit, hoe minder welvaart. Hoe minder welvaart, hoe moeilijker we onze onderlinge solidariteit – want dat is de sociale zekerheid – kunnen betalen. En dus moeten de belastingen weer omhoog. En dus worden de problemen alleen maar groter.

Als je er goed over nadenkt, kan die zichzelf voedende negatieve spiraal wel degelijk een halt worden toegeroepen. Vivant wil dat de belasting op werk, op mensen dus, wordt afgeschaft. In de plaats komt dan een belasting op producten, bijvoorbeeld onder de vorm van een hogere BTW. Dat brengt ontelbaar veel voordelen met zich mee. Over een slimme belastinghervorming gesproken.

Wat als we niet langer mensen, maar producten belasten?

  • Werken wordt aantrekkelijker. De kloof tussen netto en bruto inkomen wordt namelijk kleiner.
  • Werken wordt goedkoper. Werkgevers zien hun loonkosten dan dalen, en dus kan de werkgelegenheid stijgen. En daarom ook de welvaart.
  • Zwartwerk verdwijnt. Da’s logisch, want als er geen lasten bestaan op werk, bestaat er ook geen zwartwerk meer. Als gevolg daarvan zullen er meer mensen ondernemen. Bedenk ook eens hoeveel geld de overheid bespaart door het minder complexe belastingstelsel en de controles op de inning.
  • We zullen bewuster consumeren. Immers, een echt slimme belastinghervorming zal vooral die producten gaan belasten die vervuilend en/of ongezond zijn. Zo laat je iedereen nog steeds in de vrijheid te kopen wat hij of zij wil, maar zorgt de prijs zelf voor een corrigerend effect.
  • Ingevoerde producten betalen mee voor onze welvaart. Dat is zeker het geval als deze slimme belastinghervorming in de ganse Europese Unie wordt doorgevoerd.

Niet overtuigd? Meer weten? Neem een kijkje bij het dossier "Belasting".

← Terug naar het overzicht