Tijd voor echte democratie

Eens om de zoveel jaar breng je je stem uit bij verkiezingen. In de tijd daartussen heb je echter helemaal geen vat op de beslissingen die worden genomen. Politieke partijen bepalen al die tijd zelf welke onderwerpen op de agenda komen en hoe de besluitvorming eruit ziet. Vivant wil daarom de invoering van het Bindend Referendum Op Volksinitiatief.

Politici houden te weinig rekening met de mening van de bevolking, noch met wat er bij hen leeft. Door mensen zelf opnieuw het recht in handen te geven om thema’s aan te kaarten en er zich over uit te spreken, legt men de macht terug waar die hoort: bij het volk. Dat wil niet zeggen dat we het parlement moeten afschaffen. Integendeel, doordat burgers op elk ogenblik zelf kunnen aangeven wat belangrijk is en hoe ze daarover denken, kan het parlementaire werk terug beter worden verricht.

Het referendum is een goed instrument om de wil van het volk uit te drukken. Belangrijk is wel dat de uitkomst van zo’n referendum bindend is: als dat niet het geval is gaat het louter om een dure peiling naar meningen, die dan nog steeds kan worden genegeerd. Een ander heel belangrijk voordeel is dat het organiseren van referenda het debat aanzwengelt. Ze geven aanleiding tot de creatie en verspreiding van informatie, vanuit alle invalshoeken en standpunten.

Wat als we het bindend referendum op volksinitiatief invoeren?

  • Er komt echte, want directe democratie. De macht verschuift opnieuw van de uitgebouwde politieke partijen naar de burger.
  • De kloof tussen politiek en burger wordt eindelijk kleiner, want er wordt opnieuw een hechte, voortdurende dialoog ingesteld.
  • Referenda zorgen voor meer mondige, beter geïnformeerde en geëngageerde burgers. En dus ook onrechtstreeks voor een democratie van betere kwaliteit.
  • Het politieke werk zal niet meer zozeer draaien om machtsbehoud en behoudsgezindheid, maar beter aansluiten bij de bestaande maatschappelijke vraagstukken. Het wordt dus efficiënter.
  • Er komt een leerproces op gang. Burgers zullen uiteraard ook slechte beslissingen nemen. Maar het verband tussen hun keuzes en de uitkomst en de uitkomst van die keuzes wordt duidelijker.

Niet overtuigd? Meer weten? Neem een kijkje bij het dossier "Directe democratie".

← Terug naar het overzicht